Notikumi

Izstrādāta Metodoloģiska e-rokasgrāmata “No degradācijas līdz reģenerācijai”

Ainavu arhitektūras apvienības SIA “ALPS ainavu darbnīca” vadībā ir izstrādāta metodoloģiska e-rokasgrāmata par degradēto teritoriju ilgtspējīgu atjaunošanu un tā tapusi projekta LLI-386 “Trans-form” (projekta pilns nosaukums- Degradēto teritoriju revitalizācija) ietvaros. Grāmatas autori to nodēvējuši par pilsētvides atjaunošanas un atdzimšanas ceļvedi un tās izstrādē iesaistījās ainavu arhitekti, pilsēplānotāji, Latvijas Universitātes asociētais profesors Pēteris Šķinķis un Klaipēdas …


Projekta noslēguma konference Daugavpilī

Zināšanas, revitalizācija un informētība – 3 nozīmīgi degradēto teritoriju attīstības plānošanas un ilgtspējīgas vides “pieturas punkti” tiek apspriesti projekta LLI-386 “Trans-forma” konferencē “Transformations from Slum to Chic” (Degradēto teritoriju revitalizācija) Daugavpilī, 2020. gada 20. februārī.
Projekta dalībniekiem no partneru pašvaldībām un ekspertiem bija iespēja dalīties pieredzē un apspriest savu viedokli par degradēto teritoriju atjaunošanu 3 …


RSEZ izstrādā teritorijas attīstības koncepciju

Projekta LLI-386 “Trans-form” ietvaros projekta partneris Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izstrādājusi degradēto teritoriju atttīstības koncepciju divu zemesgabalu attīstībai tās teritorijā. Projekta teritorija ir zemesgabali Rēzeknes pilsētā Komunālā ielā 13 un Komunālā ielā 11C, to kopējā platība 6,78 ha.
Šī koncepcija ir viens no plānošanas dokumentiem un rīkiem, kurus paredzēts izstrādāt projekta laikā …


Eindhovenas un Tilburgas dzīve bijušajās rūpnīcu teritorijās

Laikā no 2019.gada 5.novembra līdz 8.novembrim projekta LLI-386 “Trans-form” dalībnieki no Latvijas un Lietuvas devās mācību vizītē uz Nīderlandi, Eindhovenu un Tilburgu, kas bija noslēdzošais brauciens no trijiem tematiskiem ārzemju braucieniem plānošanas speciālistiem. Nīderlandes brauciena mērķis bija iepazīties ar Eindhovenas un Tilburgas degradēto teritoriju pārveidošanas pieredzi par dzīvojamām, darba, radošo industriju un kultūras “dzīvesvietām”.
Pirmajā dienā …


Izdota metodoloģiska rokasgrāmata mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem

Projekta LLI-341 Aging in Comfort noslēgumā izdota rokasgrāmata, kas domāta gan mobilo brigāžu aprūpei mājās un pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem, lai uzlabotu pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan arī ikvienam sabiedrības loceklim, lai attīstītu pašpalīdzības prasmes un senioru aprūpes procesā iesaistītu ģimenes locekļus, draugus, kaimiņus vai brīvprātīgos, lai kopīgiem spēkiem vecāka gadagājuma cilvēkiem …


Aprūpes mājās pakalpojums kļuvis pieejamāks vairākās pašvadībās Latvijā un Lietuvā

Visvairāk pieprasītais un visbiežāk sniegtais, bet ne visiem sasniedzamais pašvaldību pakalpojums aprūpe mājās un vecāka gadagājuma cilvēku arvien pieaugošais pieprasījums pēc tā ir bijis projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb Aging in Comfort (tulk.- Vecumdienas komfortā) galvenais izaicinājums. Projekta mērķis bija uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti 4 pašvaldībās Latgalē un 2 pašvaldībās …