Notikumi

Noslēdzās projekts “ ComUnYouth”

Projekta mērķis bija uzlabot situāciju jauniešu nodarbinātībā Krievijas pierobežā, Baltijas un Ziemeļvalstīs, sniedzot jauniešiem iespēju aktīvi piedalīties pasākumos, kas vērsti uz bezdarba mazināšanu. Projekta ietvaros tika izveidots neformālais sadarbības tīkls, kurā apvienojās izglītības institūcijas, zinātniski centri, jaunatnes organizācijas, uzņēmēji, nodarbinātības centru pārstāvji, tirdzniecības apvienības un citas ieinteresētas puses no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un Krievijas Federācijas …


Eiroreģiona “Ezeru zeme” biedru sapulce

2015. gada 18. martā plkst. 13.00 Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93  notiks kārtējā  biedrības Eiroreģions ‘Ezeru zeme’ biedru sapulce.
Pieteikšanās līdz 2015. gada 16. martam plkst.17:00  pa e-pastu:  ilze@kraslava.lv 


Izdota grāmata „Izzini vidi” ūdens vides daudzveidības iepazīšanai

„Kas dzīvo un kādi augi sastopami tuvākajā ūdenstilpē?”- uz šo jautājumu praktiskā veidā varēs atbildēt vairāki tūkstoši skolēnu, kas projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ AQUA LIFE skolās saņems grāmatu „Izzini vidi”. Grāmata ir paredzēta kā papildus mācību līdzeklis pamatskolās bioloģijas stundās, lai veicinātu ārpusklases nodarbību …


Atklāts pierobežas ceļš Vecborne – Matulišķi

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Pļusi” / „Kaimiņu ceļš” (LLB-2-254) projekta ietvaros 2014. gada 11. decembrī  tika  atklāts pierobežas rekonstruētā ceļa Vecborne – Matulišķi posms līdz vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava – Plusi.
Pirms ceļa atklāšanas Krāslavas …


11. decembrī tiks atklāts pierobežas ceļš Vecborne-Matulišķi

2014. gada 11. decembrī plkst. 11:00 Krāslavas pilsētas domē (Rīgas ielā 51) notiks Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „KAIMIŅU CEĻŠ” (projekts Nr.LLB-2-254 ) vadības komitejas sēde.

Plkst. 13:00 pierobežas rekonstruētā ceļa Vecborne – Matulišķi atklāšana.

Papildu informācija par projektu ( http://kraslava.lv/pasvaldiba/projekti/parrobezu-projekti/kaiminu-cels/ )


12. decembrī Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas biedru sapulce un Eiroreģiona Padomes sēde

2014. gada 12 . decembrī plkst. 10:00 Līvānos notiks kārtējā Eiroreģiona ‘Ezeru zeme’ Latvijas biedru sapulce.

Plkst. 11:00 Biedrības Eiroreģions ‘Ezeru zeme’ Padomes sēde. Uz to pulcēsies Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas biedri.

Dalības reģistrācija: