Aprūpes mājās pakalpojums kļuvis pieejamāks vairākās pašvadībās Latvijā un Lietuvā

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB
seniors
Visvairāk pieprasītais un visbiežāk sniegtais, bet ne visiem sasniedzamais pašvaldību pakalpojums aprūpe mājās un vecāka gadagājuma cilvēku arvien pieaugošais pieprasījums pēc tā ir bijis projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb Aging in Comfort (tulk.- Vecumdienas komfortā) galvenais izaicinājums. Projekta mērķis bija uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti 4 pašvaldībās Latgalē un 2 pašvaldībās Lietuvā, attīstot sociālo dienestu mobilo brigāžu jeb profesionālu aprūpētāju komandu darbību, iegādājoties dažāda veida jaunu specializēto aprīkojumu mobilo brigāžu darbības nodrošināšanai un aktivizējot pašpalīdzības pasākumus vientuļajiem senioriem. Projekts īstenots laika posmā no 2018.gada maija līdz 2019.gada novembrim, tā vadošo īstenošanu veica biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”.
Nozīmīgākais projekta rezultāts ir iegādātie specializēti 4 transportlīdzekļi aprūpes mājās sniegšanai, ar kuriem kopš 2019.gada rudens mobilo brigāžu speciālisti uzsākuši ceļu pie vientuļiem, veselības problēmu skartiem senioriem attālākajās vietās Rēzeknes, Daugavpils novadā un Utenas un Motelai rajonos Lietuvā. Trīs no automašīnām aprīkotas ar vietu 2 ratiņkrēsliem vienlaicīgi un nestuvēm, savukārt Daugavpils novada iegādātajā auto klientiem pieejama duša un veļas mazgāšanas iespēja. Vecāka gadagājuma cilvēki dzīvesvietā turpmāk var sagaidīt pieejamākus aprūpes mājās pakalpojumus, savukārt mobilo brigāžu speciālisti īsākā laikā apkalpot vairāk klientu.
Projektā Aging in Comfort iesaistītās 5 pašvaldības iegādājušās arī specializētu aprīkojumu, kas mobilo brigāžu aprūpētājiem palīdzēs sniegt kvalitatīvāku aprūpi mājās un veikt dažādas medicīniska rakstura procedūras. Aprūpētāji ikdienas darbā ar senioriem jau veiksmīgi izmanto iegādātās mazgāšanās palīgierīces- dušas krēslus, atzveltnes, vannā iecelšanas iekārtas un matračus gulošu vai daļēji fiziski funkcionējošu cilvēku mazgāšanai, guļošu cilvēku pārvietošanas jostas un atbalsta spilvenus, pārvietošanās palīgierīces- dažāda veida ratiņkrēslus, staigāšanas rāmjus, pārvietošanas krēslus, ierīces veselības parametru noteikšanai, personīgās higiēnas uzturēšanas ierīces, piemēram, matu, bārdas, nagu kopšanas ierīces un citus.
Kopumā 40 mobilo brigāžu aprūpētāji un speciālisti no Latvijas un Lietuvas pašvaldību sociāliem dienestiem projekta Aging in Comfort ietvaros piedalījās apmācībās, kas skar vecāka gadajājuma cilvēku aprūpes mājās jautājumus. Aprūpētāji papildināja zināšanas par aprūpes nozīmi, senioru veselības problēmām un pašaprūpes pasākumiem, geriatrijas pamatiem un profesionālo ētiku klienta miršanas gadījumā. Apmācību tēmas un materiāli apkopoti rokasgrāmatā mobilo brigāžu aprūpes mājās darbiniekiem, kas turpmāk izmantojama ikdienas darbā ar klientiem. Izdoti 200 rokasgrāmatas eksemplāri latviešu un lietuviešu valodā un tā pieejama arī e-versijā projekta pašvaldību tīmekļa vietnēs.
Projekta komanda 10 cilvēku sastāvā projekta ietvaros devās arī pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedrijas pilsētu Borlange, kur iepazinās ar zviedru pieeju aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tā ir bijusi nozīmīga pieredze par vērtībām sociālajā aprūpē Ziemeļvalstīs, par finanšu un cilvēkresursiem tās organizēšanā, par cieņpilnām vecumdienām komfortā ikvienas ģimenes vai vientuļa seniora mājās. Projekta Aging in Comfort mērķa grupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas- Lietuvas pierobežas reģionā, kuriem projekta sasniegumi arī ilgtermiņā palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti vecumdienās.
Projekta Aging in Comfort partneri ir biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Ilūkstes novada pašvaldība, Utenas rajona pašvaldības administrācija, Moletai rajona pašvaldības administrācija. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros.
Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta ilgums 18 mēneši. Programmas mājaslapas adrese www.latlit.eu.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Līga Upeniece, projekta koordinatore
Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”