Ar četriem jauniem specializētajiem auto dosies uz mājām pie vientuļiem senioriem

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


Biedrība Eiroreģions “Ezeru Zeme” kā projekta LLI-341 Aging in Comfort vadošais partneris lepojas ar četru specializēto automašīnu iegādi aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai, kas projekta ietvaros iegādāti ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg VA Latvija-Lietuva programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros. Projekta partneri, kas savā īpašumā iegādājušies automašīnas- Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada dome, Utenas un Moletai rajona pašvaldības administrācijas.
Trīs no transporlīdzekļiem ir speciāli aprīkoti mikroautobusi Volkswagen Crafter ar vietu 2 ratiņkrēsliem vienlaicīgi un nestuvēm, savukārt Daugavpils novada iegādātajā auto klientiem pieejama duša un veļas mazgāšanas iespēja. Ar šiem auto mobilā sociālo darbinieku komanda dosies pie vecāka gadagājuma, vientuļiem un slimiem cilvēkus, kas dzīvo novadu attālos rajonos, un sniegs nepieciešamos pakalpojumus. Vecāka gadagājuma cilvēki dzīvesvietā turpmāk var sagaidīt pieejamākus aprūpes mājās pakalpojumus, savukārt mobilo brigāžu speciālisti īsākā laikā apkalpot vairāk klientu.
Mobilo brigāžu darbinieki jau kopš 2019.septembra ar jaunajiem auto devušies pie senioriem uz mājām, lai sniegtu dažāda veida sociālo un medicīnisko palīdzību. Projekta pašvaldības atzīst to kā nozīmīgāko projekta rezultātu, kas ievērojami uzlabos sociālo pakalpojumu pieejamību pārrobežu reģionā un uzlabos vientuļu vecāka gadagājuma cilvēku vecumdienas mājās.
Kopējās projekta izmaksas 449 029.21 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 381 674.80 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta koordinatore