Atkārtoti izmantojot resursus, uzlabos Krāslavas un Dusetos pilsētvides mājīgumu

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


Pasaulē aizvien vairāk tiek runāts par dažāda veida resursu izmantošanu un iegūšanu. Resursu patēriņš ir kļuvis tik pārmērīgs, ka situācija kļūst problemātiska. Ir svarīgi pēc iespējas plašākā auditorijā runāt par resursu patēriņa ierobežošanu ikdienā. Neskaitāmas tonnas resursu ik dienas, ik stundu nonāk atkritumu konteineros. Starp šiem atkritumiem ir apģērbs, stikls, plastmasa, papīrs un daudz citu lietu, kas cilvēkam tajā brīdi šķiet nevajadzīgas. Tomēr ne visi atkritumi ir tik nelietojami un izmetami nebūtībā, kā pirmajā mirklī šķiet.
Projektā “PRACTICAL ARTS”, kura mērķis ir stiprināt Krāslavas un Dusetos pašvaldības, kā arī risināt to problēmas, kas saistītas ar atkārtotu resursu izmantošanu, paredzēts, izmantojot dažāda veida materiālus, kas visbiežāk nonāk atkritumu urnās, veidot dažādus vides objektus, kas uzlabotu abu iesaistīto pašvaldību resursu otrreizēju izmantošanu, kā arī vides uzlabošanu.
Viens no “Practical arts” plašākajiem pasākumiem – radošās darbnīcas dažādu materiālu “Otrajai dzīvei”, kurās aicināti piedalīties arī vietējie iedzīvotāji. Projekta ietvaros, atkārtoti izmantojot dažādas lietas un materiālus, rūpniecisko izejvielu atlikumus, izmestus vai savu funkcionalitāti zaudējušus priekšmetus, Krāslavas mākslinieku vadībā tiks veidoti vides objekti un dekori pilsētvides uzlabošanai. Iesaistoties vietējiem iedzīvotājiem, notiek radošajām darbnīcām un vides objektiem nepieciešamo materiālu vākšana (lietots apģērbs, stikls, veci krēsli un durvis, dēļi un citi kokmateriāli, metāllūžņi, plastmasas maisiņi).
Abās projektā iesaistītajās pilsētās, Dusetos un Krāslavā, tiks pārkrāsotas pamesta izskata mājas, uzlabotas publiskas vietas, izveidoti Ziemassvētku rotājumi. Plānots rīkot seminārus un izglītojošus pasākumus par jau esošo resursu izmantošanu un to atkārtotu pielietojumu.
Projektu LLI-489 “Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm” jeb “PRACTICAL ARTS”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam, īsteno nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” un biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”. Projekta mērķis ir stiprināt abas šīs pašvaldības un risināt to problēmas, kas saistītas ar atkārtotu resursu izmantošanu.

Inga Pudnika-Skerškāne

Raksts tapis projekta LLI-489 “Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm”/ “PRACTICAL ARTS” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas – 154 760 Eur. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – 131 546 Eur. Projektu īsteno nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” Lietuvā un biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijā. Projekta mērķis: Pašvaldībām sadarbojoties un izmantojot jau pieejamos resursus, stiprināt tās un atrisināt to problēmas. Projekta plānotais rezultāts ir divu attālu pierobežas pilsētu modernizācija, izmantojot atkārtotu resursu izmantošanu. Rezultātā sabiedrība iegūs motivāciju un izpratni par resursu lietderīgu atkārtotu izmantošanu, tādējādi saudzējot vidi un resursus kopumā, kā arī, radoši darbojoties, izveidos vides objektus savai pilsētai un stiprinās savu piederību tai.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.