Audzēkņi no Latvijas un Lietuvas profesionālajām skolām apgūst uzņēmējdarbības pamatus

2013.11.03. 08:53

Projekta „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” LLIV – 325 „EDUCATE FOR BUSINESS” ietvaros turpinās mentoringa programma, kas paredz sniegt atbalstu Latvijas un Lietuvas profesionālo skolu audzēkņiem uzņēmējdarbības prasmju attīstībā un ideju ģenerēšanā, lai nākotnē jaunie speciālisti varētu uzsākt savu biznesu.
http://www.lrtv.lv/zinas/profesionalo-skolu-audzekni-apgust-uznemejdarbibas-pamatus-515