Bērnu zīmējumu e-izstāde „Es un tu – draugi uz mūžu”

2013.10.02. 11:52

Bērnu zīmējumu e-izstādes „Es un tu – draugi uz mūžu” darbus ir veidojuši Daugavpils pilsētas, Ilūkstes, Līvānu, Dagdas novadu (Latvija) un Pleskavas apgabala (Krievija) bērni, iespaidojoties no vasaras nometņu piedzīvojumiem un kopā pavadītā laika ar jauniegūtajiem draugiem – suņiem, zirgiem, putniem, kaķiem u.c. Daudzi izstādes darbi tapuši tandēmā, kad mākslinieku lomā iejutās un kopā ar bērniem gleznoja arī suņi Kira, Žoriks, Arčijs, Emi un zirgi Berta un Zemene.

Aicinām aplūkot e-izstādes krāsainos un košos zīmējumus.

Projektu ELRII-351 “Dabas terapija” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros. Projekta kopējais budžets: 220 225,00 EUR, t sk. ERDF līdzfinansējums 90% – 198 202,50 EUR, nacionālais finansējums 10% – 22 022,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 15.maijs-2014.gada 14.jūlijs.

Laila Vilmane
projekta vadītāja,
Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs
Tālr. 26529150
E-pasts: laila@kraslava.lv

Saistītie jaunumi:
Bērnu zīmējumu izstāde – 2013.11.20. 09:13