3rd step

Triju valstu pašvaldību speciālisti ģenerēja sadarbības idejas

Lai iepazītu kaimiņvalstu pašvaldību darbu, kā arī gūtu papildu pieredzi, iespaidus un jaunas idejas kopīgu projektu realizācijai, Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība, projekta „TREŠAIS SOLIS” (LLB-1-083) ietvaros veiksmīgi realizēta savstarpējās pieredzes apmaiņa.
Kopīgai nākotnes plānošanai un ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritoriju pašvaldību speciālisti …

2014.10.22.

Eiroreģiona “Ezeru zeme” trešais solis sperts ar vērienīgiem nākotnes plāniem

Kopīgas nākotnes plānošana, rezultātu izvērtēšana, pozitīvas atsauksmes un nopietnas turpmākās sadarbības ieceres izskanēja Glubokoje pilsētā (Baltkrievija), kur augusta sākumā norisinājas Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „TREŠAIS SOLIS” (LLB-1-083), ko līdzfinansē Eiropas Savienība, noslēguma konference.
Glubokoje Kultūras nama lielajā zālē ritēja diskusijas, tika demonstrētas projekta realizācijas prezentācijas, izskanēja domu apmaiņa par turpmāko darbību …

2014.08.12.

Eiroreģions “Ezeru zeme” atvēris jaunu biroju

Baltkrievijas Glubokoje pilsētas 600 gadu jubilejas svinību laikā Eiroreģions “Ezeru zeme” atklāja mūsdienīgu biroju. Turpmāk gaumīgi iekārtotajā birojā strādās, īstenos projektus un realizēs dažādas idejas Baltkrievijas kolēģi. Birojā notiks Eiroreģiona padomes sēdes un triju valstu partneru tikšanās.
Glubokoje biroja telpu remonts, datortehnikas iegāde īstenota Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ‘ Trešais solis’ …

2014.07.29.

Eiroreģiona “Ezeru zeme” 15 darba gadi

Pārfrazējot franču apgaismības laikmeta filozofu un literātu Šarlu Monteskjē, kurš teicis, lai paveiktu dižus darbus, nemaz nav jābūt izcilam ģēnijam un nav jāslejas augstāk par citiem, jāuzsver, ka svarīgi būt kopā ar tautu un līdzcilvēkiem. Jāprot veidot kaimiņattiecības, jāprot saskatīt un sadzirdēt vajadzīgo, jāvēlas līdzdarboties, tad darbiem būs rezultāts.

Sirsnība, labestība, senu draugu tikšanās un pāri …

2013.10.14. 15:11