GreenMan

Uzlabota Tartu, Rēzeknes un Pleskavas pilsētu “zaļā” vide

Īstenojot Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam EKPI ietvaros projektu ‘Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas-Latvijas-Krievijas robežpilsētās’/’GreenMan’ atbilstoši ‘zaļās vadības’ politikai un labajai praksei, zaļākas, vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem pievilcīgākas ir kļuvušas Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas pilsētas – Tartu, Rēzekne un Pleskava.
Projektu īstenoja NVO “Lake Peipsi Project, …

2014.10.10.

Izstrādāta ziemeļu rajona parka rekonstrukcijas tehniskā dokumentācija

Lasīt vairāk : http://www.rezekne.lv/rezeknes-zinas/zina/_/rezeknes-zinas/-/izstradata-ziemelu-rajona-parka-rekonstrukcijas-tehniska-dokumentacija/

 


„GreenMan” projekta seminārs „Pilsētas vides plānošana” Rēzeknē

Vairāk lasiet šeit: www.du.lv/lv/projekti/es_programmu_projekti/ee_lv_ru/GreenMan/articles/3199

2013.09.05. 17:56

GreenMan projekts Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē

Šobrīd Latvijā nav izstrādāti vienoti kokaugu vitalitātes izvērtēšanas kritēriji. Praktiskajā kokkopībā un dendroloģijā pastāv vairākas atšķirīgas koku vitalitātes un vispārējā novērtējuma skalas, kas apstādījumu kokaugu izvērtēšanu un kopšanas rekomendāciju izstrādi padara apgrūtinošu un savstarpēji grūti salīdzināmu. Katrā administratīvajā teritorijā bieži vien ir sava individuāla apsaimniekošanas kārtība, bieži vien apejot konsultācijas ar speciālistiem par kokaugu stāvokli. …

2013.04.17. 12:55

Projekta “GreenMan” vadības komitejas un darba grupas sanāksme notiks Rēzeknē

No 18. līdz 19. aprīlim Rēzeknē notiks projekta ‘Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas-Latvijas-Krievijas robežpilsētās’/’GreenMan’ vadības komitejas un darba grupas paplašinātā sēde.
Sēdē piedalīsies pārstāvji no Tartu, Rēzeknes un Pleskavas pilsētu vadības struktūrām, no Tartu Universitātes, Daugavpils Universitātes un Pleskavas Valsts Universitātes pārstāvji, kā arī no NVO ‘Chudskoye Project’ (Pleskava), …

2013.04.15. 11:32

Rēzeknē notiks mācību seminārs “Zaļās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS)”

Lai veidotu zaļāku un pievilcīgāku Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas pilsētu, tai skaitā Rēzeknes, vidi gan to iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, atbilstoši ‘zaļās vadības’ politikai, labajai praksei un zaļajām inovācijām, Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti organizē mācību semināru ‘Zaļās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS)’. Seminārs notiks Rēzeknē no 2013.gada 10. līdz 12.aprīlim.

Mācību seminārs paredz praktisku zināšanu …

2013.04.09. 15:04