Kalendārs

Eiroreģiona “Ezeru zeme” biedru sapulce

2015. gada 18. martā plkst. 13.00 Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93  notiks kārtējā  biedrības Eiroreģions ‘Ezeru zeme’ biedru sapulce.
Pieteikšanās līdz 2015. gada 16. martam plkst.17:00  pa e-pastu:  ilze@kraslava.lv 


11. decembrī tiks atklāts pierobežas ceļš Vecborne-Matulišķi

2014. gada 11. decembrī plkst. 11:00 Krāslavas pilsētas domē (Rīgas ielā 51) notiks Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „KAIMIŅU CEĻŠ” (projekts Nr.LLB-2-254 ) vadības komitejas sēde.

Plkst. 13:00 pierobežas rekonstruētā ceļa Vecborne – Matulišķi atklāšana.

Papildu informācija par projektu ( http://kraslava.lv/pasvaldiba/projekti/parrobezu-projekti/kaiminu-cels/ )


12. decembrī Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas biedru sapulce un Eiroreģiona Padomes sēde

2014. gada 12 . decembrī plkst. 10:00 Līvānos notiks kārtējā Eiroreģiona ‘Ezeru zeme’ Latvijas biedru sapulce.

Plkst. 11:00 Biedrības Eiroreģions ‘Ezeru zeme’ Padomes sēde. Uz to pulcēsies Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas biedri.

Dalības reģistrācija: