Eiroreģiona “Ezeru zeme” 15 darba gadi

2013.10.14. 15:11

Pārfrazējot franču apgaismības laikmeta filozofu un literātu Šarlu Monteskjē, kurš teicis, lai paveiktu dižus darbus, nemaz nav jābūt izcilam ģēnijam un nav jāslejas augstāk par citiem, jāuzsver, ka svarīgi būt kopā ar tautu un līdzcilvēkiem. Jāprot veidot kaimiņattiecības, jāprot saskatīt un sadzirdēt vajadzīgo, jāvēlas līdzdarboties, tad darbiem būs rezultāts.

Sirsnība, labestība, senu draugu tikšanās un pāri visam kopīgi aizvadītie piecpadsmit sadarbības un veiksmīgas prakses darba gadi, atskats uz īstenotajiem kaimiņvalstu – Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas – projektiem, tā raksturojama Eiroreģiona “Ezeru zeme” 15 gadu jubilejas sēde, kas notika 11.oktobrī Baltkrievijas pilsētā Braslavā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievjas programmas projekta „Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās” / „TREŠAIS SOLIS” vadības komitejas sanāksmes ietvaros.

1998. gadā Eiroreģionā apvienojās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežu pašvaldības, kuras vienoja kopīgas ieceres, projekti un darbi, lai kopīgiem spēkiem sekmētu attīstību reģionos, veicinātu starprobežu sadarbību. Eiroreģiona locekļi nāk no triju valstu 30 pašvaldībām. 15 gadu laikā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežu reģionos piesaistītas investīcijas gandrīz 15 miljonu eiro apmērā.

Atzīmējot Eiroreģiona piecpadsmitgadi, Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas projekta „TREŠAIS SOLIS” Vadības komitejas sanāksmē „Eiroreģiona „Ezeru zeme”” Latvijas biroja valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks uzsvēra, ka šī projekta ietvaros notiek kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās. Visas ieceres, darbi un rezultāti atkarīgi no pozitīvas komunikācijas, kopīgām domām. Vēlme īstenot jaunus plānus un projektus ir pamats un atskaites punkts darbiem, kurus varēs realizēt nākamajā 2014. – 2020. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā.

Savukārt „Eiroreģiona „Ezeru zeme”” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece savā stāstījumā dalījās pieredzē par starptautiskiem projektiem, kuri īstenoti pēdējo gadu laikā, iepazīstināja klātesošos ar nākotnes iecerēm, kas varētu veicināt integrētu ekonomisko attīstību, stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona “Ezeru zeme” teritorijā. Sanāksmes laikā I.Stabulniece prezentēja pirmos projekta rezultātus – uzlaboto Eiroreģiona mājas lapas uzmetumu, divu dienu Investīciju Forumu 200 dalībniekiem Glubokoje (Baltkrievija), Vides forumu 100 dalībniekiem Švenčionys (Lietuva) –, kā idejas tiks iekļautas Eiroreģiona stratēģijā 2014.-2020.g. plānošanas periodā.

Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītāja, konsule Dagnija Lāce – Ate nolasīja Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča sūtīto sveicienu, kurā bija uzsvērts, ka sadarbība pāri robežām veido sapratni starp dažādu valstu reģioniem, ļauj mācīties vienam no otra. Daloties pieredzē un kopā strādājot, turpinās ilgtspējīgs attīstības ceļš, rodas jaunas kopīgas ieceres.

Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks uzsvēra pārrobežu sadarbības nozīmi, kas ir nenovērtējama. “Eiroreģions ir audzis, īstenoti daudzi projekti. Biedrībā darbojas cilvēki, kuri domā par reģionu, tā attīstību, iedzīvotājiem. Turpināsim sadarboties un strādāt iedzīvotāju labā, lai attīstība turpinās un īstenojas daudzi jo daudzi projekti arī turpmāk” novēlēja V.Geisiks.

Šo gadu laikā, sadarbojoties ar Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Krievijas partneriem, realizēti projekti ceļu infrastruktūras sakārtošanā, ūdens kvalitātes uzlabošanā, rīkotas akcijas par drošu braukšanu, iedzīvotāju aktīva dzīvesveida popularizēšanu, dabīgām ārstniecības metodēm un citi projekti.

Savā pieredzē par realizētajiem projektiem dalījās arī Lietuvas un Baltkrievijas pārstāvji.

Svinīgā sēde noslēdzās ar ekskursiju pa Braslavu. Tās laikā tika apskatīts pilsētas skvērs, Braslavas ģimnāzija,kurā jaunieši iepazīstinaja ar skolas vēsturi un ikdienu, priecēja ar savām skanīgajām balsīm un muzikalitāti. Tradicionālajā kultūras muzeja varēja aplūkot tautisko dvielu izstādi un amatnieku darinajumus, bet pilskalnā izskanēja krāšņs stāsts – leģenda par Braslavas vēsturi.

Par godu „Eiroreģiona „Ezeru zeme”” 15 gadu jubilejai pilsētas skvērā „Eiroreģiona „Ezeru zeme”” Latvijas biroja valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un pārstāvji no Lietuvas un Baltkrievijas atklāja atpūtas soliņus, kas simbolizēs labās kaimiņattiecības un atgādinās par šo tikšanos. Pasākumā tika nosaukti un sumināti Eiroreģiona Goda biedri, cilvēki, kuri jau no pirmssākumiem darbojas Eiroreģiona “Ezeru zeme” attīstībā un popularizēšanā.

Eiroreģionam “Ezeru zeme” ir labas un stabilas nākotnes perspektīves, jo viss iecerētais un paveiktais domāts savstarpējai sapratnei, draudzīgām kaimiņattiecībām un iedzīvotāju labklājībai.