Iegādāts specializētais aprīkojums senioru ar funkcionāliem traucējumiem aprūpei mājās

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB
Sociālais pakalpojums aprūpe mājās nenozīmē tikai sociālā darbinieka apmeklējumu pie klienta un palīdzības sniegšanu klientam mājas ikdienas uzkopšanas darbos, ēdiena gatavošanu vai pārtikas produktu, laikrakstu piegādāšanu. Vairumā gadījumu aprūpes mājās saņēmēji personas ar pārvietošanās un funkcionāliem traucējumiem vai pilnībā guloši un nespējīgi sevi aprūpēt. Pašvaldību sociālo dienestu rīcībā bieži trūkst aprīkojums šādu klientu apkopšanai, mazgāšanai, cilāšanai, pārvietošanai, kustību nodrošināšanai.
Projekta LLI-341 Aging in Comfort ietvaros 5 projektā iesaistītās pašvaldības iegādājušās specializētu aprīkojumu aprūpes mājās mobilo brigāžu darbības nodrošināšanai un vecāka gadagājuma klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai.
Projekta partnerpašvaldību Rēzeknes pilsētas domes, Daugavpils novada domes, Ilūkstes novada pašvaldības, Utenas rajona pašvaldības administrācijas un Moletu rajona pašvaldības administrācijas rīcībā ir pieejamas dažādas ierīces- mazgāšanās palīgierīces- dušas krēsli, atzveltnes, vannā iecelšanas iekārtas un matrači gulošu vai daļēji fiziski funkcionējošu cilvēku mazgāšanai, matrač-vanna, guļošu cilvēku pārvietošanas jostas un atbalsta spilveni, pārvietošanās palīgierīces- dažāda veida ratiņkrēsli, staigāšanas rāmji, pārvietošanas krēsli, ierīces veselības parametru noteikšanai (pārvietojamais elektrokardiogrāfs, asinsspiediena mērītāji, cukura noteikšanas kontrolierīces, svara noteikšanas iekārtas), personīgās higiēnas uzturēšanas ierīces, piemēram, matu, bārdas, nagu kopšanas ierīces un citi. Utenas un Moletai partneri mobilās brigādes saņēma arī ikdienas darbam nepieciešamās IT iekārtas- 5 mobilos tālruņus (Utena) un 2 pārnēsājamos datorus (Moletai). Aprīkojuma iegādei no projekta līdzekļiem paredzēti aptuveni 283 773 EUR
Projekta LLI-341 Aging in Comfort mērķis ir uzlabot vecāka gadagājuma dzīves kvalitāti, uzlabojot aprūpes mājās pakalpojuma pieejamību un kvalitāti Latvijas- Lietuvas pārrobežas teritorijā.
Kopējās projekta izmaksas 449 029.21 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 381 674.80 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta koordinatore