Izglītība un pieredze nākotnei

2013.03.01. 23:25
2012 estlatrus 11

Kopš 2012.gada 1.aprīļa Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs realizē Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība” jeb „EDUCATE FOR BUSINESS” (saīsināti), kas veicinās jaunās paaudzes darba spēka konkurētspējas kvalitāti Latvijas – Lietuvas pierobežā paaugstināšanu, kvalificēta un starptautiski konkurētspējīga darba spēka – speciālistu sagatavošanu. Jauniešiem, kuri beiguši profesionālās vidusskolas, būs iespēja veiksmīgāk risināt nodarbinātības jautājumus.

2013.gada 26. – 27.februārī notikusi trešā darba grupas sanāksme, kuras laikā Latvijas – Lietuvas partneri pārrunāja jau izdarīto un plānoja nākamos darbus. Projekta vadītāja Ilze Stabulniece saskaņoja ar kolēģiem profesionālo skolu pasniedzēju apmācību, skolēnu pieredzes apmaiņas braucienu datumus, mācību video un informatīvo bukletu izveides kārtību, kā arī apsprieda uzņēmēju atlases kritērijus autoremonta, kokapstrādes un ēdināšanas servisa/tūrisma nozaru starptautiskajām praksēm un datu bāzes izveidi.

Papildinformācija – http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/projekta-educate-for-business-sadarbibas-partneri-tiekas-rezekne/

Autoremonta, kokapstrādes un ēdināšanas servisa/tūrisma jomu pasniedzējiem piecu dienu apmācību laikā būs iespēja iepazīties ar savas specialitātes kolēģu darbu Lūznavas Profesionālajā vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiālē un Viļņā (Lietuva).

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pasniedzējs Aivars Andžāns prezentēja Utenas reģiona profesionālās izglītības centra studentu pieredzes apmaiņas vizīti, kas notika projekta ietvaros 2012.gada oktobra sākumā. Lietuvas viesi nedēļas laikā apmeklēja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāli un Austrumlatgales profesionālo vidusskolu Rēzeknē. Š.g. 22. – 27.aprīlī Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāles audzēkņi un pedagogs dosies piecu vizītē uz Utenu.

Papildinformācija – http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/jauniesi-no-utenas-iepazist-kokapstradi-kraslavas-novada/

Savukārt Eiropas teritoriālās sadarbības dienas ietvaros 2012.gada 20. un 21.septembrī notika Latvijas un Lietuvas pierobežas teritoriju arodskolu un uzņēmēju tikšanās.

Vairāk informācijas – http://www.rvt.lv/lv/kf-jaunumi
http://kraslava.lv/zinas/pilns-raksts/article/arodskolu-studenti-tiksies-ar-uznemejiem-latvija-un-lietuva/

Darba grupa apmeklēja Austrumlatgales profesionālās skolas namdaru, mēbeļu galdnieku un apdares darbu laboratorijas. Ar tām iepazīstināja projekta koordinatore Irēna Kroiče. Katrā laboratorijā cītīgi darbojās jaunieši. Darba grupas dalībnieki bija pārsteigti par mūsdienīgiem un moderniem risinājumiem mēbeļu izgatavošanā. Skolas audzēķņi izveidojuši gaumīgus krēslus no dažādiem materiāliem, restaurējuši arī senas mēbeles un, protams, izgatavojuši mūsdienu patērētāju prasībām atbilstošas mēbeles. Vizītes laikā varēja vērot, kā top skolas audzēkņa Aleksandra Malejeva diplomdarbs – virtuves stūrītis.

Interesanti un krāsaini darbi bija aplūkojami apdares darba laboratorijā, kurā savu arodu apgūst arī interjera noformētāji. Darbs ar ģipsi, Venēcijas apmetuma, flīzēšanas, dekoratīvās krāsošanas iemaņas tiek apgūtas labi, jo Austrumlatgales profesionālās vidusskolas audzēkņi Juris Litaunieks un Ritvars Spridzāns, pretendējot uz iespēju pierādīt sevi Eiropas un pasaules mēroga konkursos, piedalījās izstādes „Skola 2013” ietvaros no 28. februāra līdz 3. martam Jauno profesionāļu konkursā, ko ik gadu rīko Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs.

Darba grupai bija vienreizēja iespēja iepazīties ar neformālās izglītības iespējām Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”, AS „Latvijas Finieris” rūpnīcu „VEREMS”, kas darbojas Rēzeknes novadā, kā arī zāģripu ražošanas uzņēmumu SIA „NOOK Ltd”.

Šobrīd projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” dalībnieki uzsākuši informatīvo bukletu izstrādes darbu, sadarbības kontaktu veidošanu ar uzņēmējiem, lai nodrošinātu prakses vietas 78 skolu audzēkņiem, kā arī nepieciešamās datu bāzes izveidi un mācību materiālu iegādi.

Projekta ietvaros profesionālās vidusskolas gan Latvijā, gan Lietuvā iegādāsies jaunas iekārtas un darba galdus, kas nākotnē tiks lietderīgi izmantoti audzēkņu praktiskajām mācībām.

Papildinformācija par projektu – http://ezeruzeme.lv/programmas/latvijas-lietuvas-parrobezu-sadarbibas-programma/educate-for-business.html

Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada 31.martam.

Zane Ločmele
Eiroreģions „Ezeru zeme“ Latvijas birojs
E-pasts: zane.info@inbox.lv