Jauni vides objekti Krāslavā

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


Jau kādu laiku Krāslavas iedzīvotāji un tās viesi var aplūkot 5 vides objektus, kas izvietoti Krāslavas ielās. Tie ir veidoti projekta “Practical arts” ietvaros. Objekti ir īpaši ar to, ka darināti no lietotiem priekšmetiem un materiāliem, tādējādi pievēršot sabiedrības uzmanību šobrīd aktuālajai atkritumu un piesārņojuma problēmai pasaulē.
Krāslavas pils parkā, pie dīķa, var apskatīt vides objektu, kas veidots apvienojot lietotu koku un stiklu. Tas veiksmīgi iekļaujas parka kopējā ainavā un ar savu vizuāli pievilcīgo izskatu piesaista cilvēku uzmanību. Skaistā mākslas darba autori ir Vadims Bogdanovs un Elvīra Škutāne.
Pie tilta pāri Daugavai lepni slejas metāla sams. Tas ir izveidots no savu laiku nokalpojušām metāla rezerves daļām un darba rīkiem. Šos lietotos priekšmetus mākslas darbā veiksmīgi pārvērtis metālapstrādes meistars Valērijs Konstantiovs.
Koša un skaista ziedu pļava vērojama Sv.Ludvika laukumā uz bijušās poliklīnikas akmens sienas. Tur izvietots gobelēns, kuru no lietota tekstila darinājusi māksliniece Maija Šuļga. Gobelēnu atzinīgi novērtējuši arī iedzīvotāji, atzīstot, ka šis vides objekts atdzīvina šo pilsētas daļu un padara to košāku.
Vēl viens objekts atrodas pie Krāslavas peldbaseina. Nogāzē starp baseinu un Raiņa ielu izvietoti no lietotiem džinsiem austi grīdceliņi. Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” rokdarbnieces darbu veica ar lielu atbildību. Kvalitatīvo grīdceliņu vides objekts kļuvis par iecienītu fotografēšanās vietu.
Piektais vides objekts – plastmasas bumba – rosina cilvēkus aizdomāties par izmesto atkritumu ietekmi uz dabu. Plastmasas bumba, kas izveidota no lietotām plastmasas pudelēm atrodas Persteņa ezera krastā. Nereti tieši ūdenstilpnēs un to krastos atrodams liels skaits izmesto pudeļu. Iespējams, šis nav pievilcīgākais vides objekts, kas uzstādīts šī projekta ietvaros, taču tas atklāti pauž, ka sabiedrībai aizvien vairāk un ātrāk jāpievēršas dzīvesveidam, kura pamatā ir atkritumu samazināšana ikdienā.
Visi pieci vides objekti radīti, lai motivētu cilvēkus lietotām lietām, priekšmetiem un materiāliem piešķirt otru iespēju tikt izmantotiem, radot no tiem jaunas lietas, vides objektus, mākslas darbus un praktiski izmantojamas lietas.

Inga Pudnika-Skerškāne

Raksts tapis projekta LLI-489 “Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm”/ “PRACTICAL ARTS” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas – 154 760 Eur. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – 131 546 Eur. Projektu īsteno nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” Lietuvā un biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijā. Projekta mērķis: Pašvaldībām sadarbojoties un izmantojot jau pieejamos resursus, stiprināt tās un atrisināt to problēmas. Projekta plānotais rezultāts ir divu attālu pierobežas pilsētu modernizācija, izmantojot atkārtotu resursu izmantošanu. Rezultātā sabiedrība iegūs motivāciju un izpratni par resursu lietderīgu atkārtotu izmantošanu, tādējādi saudzējot vidi un resursus kopumā, kā arī, radoši darbojoties, izveidos vides objektus savai pilsētai un stiprinās savu piederību tai.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.