Kājām pa Prāgas attīstāmajiem rajoniem


Projekta “Trans-form” (LLI- 386) partneru pirmais mācību brauciens iesācies izstaigājot divas Prāgas vēsturiski lielākās degradētās teritorijas. Kopā ar Prāgas Kārļa Universitātes Zinātņu fakultātes maģistru Janu Sýkora tika pētītas Prāga 7 rajona apkārtnes- Hološovice un Karlina, kas ir bijušās industriālās, militārās un arī 2002.gada milzīgu plūdu skartās pilsētas teritorijas, kuru laikā tika iznīcinātas ēkas, ielas un cita infrastruktūra. 
Šodien Hološovicē un Karlinā ir modernas dzīvojamās daudzstāvu mājas, mūsdienīgas biroju ēkas, atjaunotas ielas, parki un zaļās zonas. Daudzas atjaunotās ēkas ir saņēmušas arhitektūras balvas. Kā pastāstīja J.Sýkora, šobrīd Prāgas pilsētas plāni saistās ar abu rajonu attīstīšanas turpināšanu, piemērošanu uzņēmējdarbībai, apdzīvošanai, dzelzceļa līnijas pārbūvei Hološovicē.
 
L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste