Ko nespēj cilvēks, to paveic daba

2013.07.02. 20:59

Jau izseni cilvēki savu dzīvi un sociālo vidi ir veidojuši dzīvojot ciešā saiknē ar dabu un tās ritmiem.

Un tas ir pašsaprotami, jo cilvēki, tāpat kā upe, koks vai dzīvnieks, ir dabas sastāvdaļa. Arī to, ka saskarsmei ar dabu – ūdeni, dzīvniekiem, krāsām, smaržām, augiem, ir ārstniecisks efekts konstatēja tūkstošiem gadu atpakaļ. Tomēr koncepcija „dabas terapija”, kas sevī ietver gan reitterapiju, kanisterapiju, krāsu terapiju, smaržu terapiju, fitoterapiju, hidroterapiju u.c., tika formulēta tikai pagājušajā gadsimtā. Daba palīdz pacientam sevi harmonizēt un labāk iepazīt, kā arī atbrīvoties no nevēlamām izjūtām, noskaidrojot to cēloņus. Daba spēj dziedēt daudzas cilvēka kaites, kas nav pa spēkam mūsdienu medicīnai, jo īpaši savainotas dvēseles, atliek vienīgi pašiem vai ar speciālistu palīdzību vairāk ieskatīties un ieklausīties dabas procesos un izjust dabas ritmus.

Lai veicinātu ilgtspējīgas sociālās vides attīstību un pilnveidotu vienlīdzīgu dzīves vidi, izmantojot dabas terapiju kā inovatīvu un empīrisku pieeju, tādējādi veidojot plašāk pieejamu un integrētāku Latvijas-Krievijas pierobežas reģionu, Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs kopā ar sadarbības partneriem Latvijā – Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldi, Dagdas, Līvānu un Ilūkstes novadu pašvaldībām, un Krievijā – Pleskavas apgabala iedzīvotāju valsts galvenā sociālās aizsardzības pārvaldi un Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centru, uzsāk īstenot projektu “Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (“Dabas terapija”).

Projekts tiks īstenots Daugavpilī, Ilūkstes, Līvānu un Dagdas novadu pašvaldībās (Latvija), Pleskavā un Pleskavas apgabalā (Krievija), kā rezultātā tiks uzlaboti dzīves standarti un sociālās vides pieejamība bērniem ar īpašajām vajadzībām un bērniem no daudzbērnu un viena vecāka ģimenēm.

Projekta ietvaros tiks iegādāts sociālās rehabilitācijas aprīkojums un rekonstruēti, līdz ar to pieejamāki kļūs sekojoši objekti Latvijā – Daugavpils bērnu nams-patversme “Priedīte” un Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu rotaļu laukums Dagdā, Līvānu Sociālās nodaļas Dienas centrs, Ģimenes atbalsta centrs Ilūkstē, Krievijā – Porhovskas rajona Beljsko-Ustjensk bērnu nams un Pečoru rajona Bobrovskas bērnu patversme, kā arī Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.

Trīs starptautiski semināru kursi Latvijas un Krievijas sociālajiem darbiniekiem sniegs plašāku priekšstatu par dabas terapiju, kā unikālu rehabilitācijas metodi bērniem no daudzbērnu un viena vecāka ģimenēm, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām, vienlaikus veidojot izpratni par dabas dziedniecisko efektu – fizisko, psiholoģisko un sociālo faktoru pozitīvu iedarbību uz cilvēka organismu. Semināru dalībnieki gan teorētiski, gan praktiski iepazīsies ar plašāk un mazāk zināmajiem dabas terapijas veidiem, to praktisku pielietojumu sociālās vides veidošanā, tiks informēti par dabas terapijas veidu pieejamību Latgalē un Pleskavas apgabalā.

Bez tam, šovasar tiks organizētas 2 starptautiskas vasaras nometnes 64 bērniem no daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm, kā arī divi 2-dienu semināri brīvā dabā 80 vecākiem un viņu bērniem ar īpašām vajadzībām. Gan nometņu, gan semināru mērķis ir ne vien sniegt bērniem un viņu vecākiem fizisku un garīgu atpūtu, bet arī, praktiski pielietojot dažādus dabas terapijas veidus, iemācīt īkdienā pašiem smelties no dabas spēku un veselību.

Projekta partneri (vadītāji, korrdinatori un sociālie darbinieki) maija beigās tiekoties vadības komitejas un projekta atklāšanas pasākuma laikā Pleskavā (Krievija) izteica pārliecību, ka projekts daudzām ģimenēm Latvijā un Krievijā sniegs pozitīvas izjūtas, palīdzēs atrast un risināt daudzus sociāla rakstura problēmjautājumus, līdz ar to harmonizēs un uzlabos gan ģimeņu, gan sabiedrības dzīves vidi.

Projektu ELRII-351 “Nature Therapy” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros. Projekta kopējais budžets: 220 225,00 EUR, t sk. ERDF līdzfinansējums 90% – 198 202,50 EUR, nacionālais finansējums 10% – 22 022,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 15.maijs-2014.gada 14.jūlijs.

Laila Vilmane
projekta vadītāja,
Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs
Tālr. 26529150
E-pasts: laila@kraslava.lv