Biedri

Braslavas rajona deputātu padome

Sovetskaja iela 119, Braslava, Vitebskas apgabals, 211970, Baltkrievija
Tālrunis/fakss: + 375 2153 22473
e-pasts: braslav.sov@tut.by

Ņina Antonovna Pučinska, priekšsēdētāja
Tālrunis: +375 2153 22473
e-pasts: braslav.sov@tut.by

Kontaktpersona:
Nataļja Antonovna Spiridonova, ideoloģijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: +375 02153 2 24 73
Fakss: +375 02153 2 14 19
e-pasts: braslav.sov@tut.by

Dokšickas rajona deputātu padome

Ļeņina iela 31, Dokšici, Vitebskas apgabals, 211720, Baltkrievija
Tālrunis+375 8 (02157) 2-10-45
Fakss: : +375 8 (02157) 2-10-61
e-pasts: rikdok@vitebsk.by

Valentīna Vladimirovna Sivicka, priekšsēdētājs
Tālrunis: +375 33 399 78 00

Kontaktpersona:
Tālrunis/fakss: +375
e-pasts:

Glubokoje rajona deputātu padome

Ļeņina iela 42, Glubokoje, Vitebskas apgabals, 211800, Baltkrievija
Tālrunis: +375 2156 21442
Fakss: +375 2156 25136

Valentina Ivanovna Semčonoka, priekšsēdētāja
Tālrunis: +375 2156 21442

Kontaktpersona:
Mihails Mihailovičs Orehovs, fizkultūras, sporta un tūrisma nodaļas vadītājs
Tālrunis: +375 2156 24506
e-pasts: samok@tut.by

Mioru rajona deputātu padome

Dzeržinska iela 17, Miori, Vitebskas apgabals, 211930, Baltkrievija
Tālrunis/fakss: +375 2152 41445
e-pasts: raisa1955@tut.by

Raisa Vasiļjevna Parfenenko, priekšsēdētāja
Tālrunis: +375 2152 41445
e-pasts: raisa1955@tut.by

Kontaktpersona:
Aleksandrs Ivanovičs Žuks, fizkultūras, sporta un tūrisma nodaļas vadītājs
Tālrunis/ fakss: +375 2152 41715
e-pasts: raisa1955@tut.by

Novopolockas pilsētas deputātu padome

Molodjožnaja iela 74, Novopolocka, Vitebskas apgabals, 211440, Baltkrievija
Tālrunis/fakss: +375 214 53 98 05

Mihails Ignatjevičs Bakevičs, priekšsēdētājs

Kontaktpersona:
Tatjana Jurjevna Suzdaļova, ilgspējīgas attīstības centra vadītāja
Tālrunis: +375 214 537791
e-pasts: eco.ursuz@gmail.com

Postavu rajona deputātu padome

Ļeņina laukums 25, Postavi, Vitebskas apgabals, 211840, Baltkrievija
Tālrunis+375 2155 41446
Fakss: : +375 2155 42212
e-pasts: postid76@tut.by

Viktors Petrovičs Orehovs, priekšsēdētājs
Tālrunis: +375 41446
e-pasts: postavsovdep@mail.ru

Kontaktpersona:
Gaļina Nikolajevna Čaplinska, ideoloģijas nodaļas vadītāja
Tālrunis/fakss: +37502155 4 19 35
e-pasts: postid76@tut.by

Rossonu rajona deputātu padome

Sovetskaja iela 4, Rossoni, Vitebskas apgabals, 211460, Baltkrievija
Tālrunis: +375 2159 4 18 75
Fakss: +375 2159 4 23 02
e-pasts: raisovetrossony@tut.by

Genādijs Akimovičs Fjodorovs, priekšsēdētājs

Kontaktpersona:
Nataļja Viktorovna Dediņeca, jaunatnes lietu nodaļas vadītāja
Tālrunis: +375 2159 4 18 75
e-pasts: isp@rossony.vitebsk-region.gov.by

Verhņedvinskas rajona deputātu padome

Kooperatīva iela 1, Verhņedvinska, Vitebskas apgabals, 211631, Baltkrievija
Tālrunis: +375 2151 50107
Fakss: +375 2151 50904 (50107)
e-pasts: verhrec@meil.gov.by

Irina Francevna Kozel, priekšsēdētāja
Tālrunis: +375 2151 52209

Kontaktpersona:
Vjačeslavs Aleksandrovičs Boguševičs, fizkultūras, sporta un tūrisma nodaļas vadītāja vietnieks
Tālrunis: +375 2151 50107
e-pasts: slaviana@inbox.ru

Aglonas novada pašvaldība

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV 5304
Tālrunis: +371 653 24573
Fakss: +371 653 24573
e-pasts: padome@aglona.lv
www.aglona.lv

Helēna Streiķe, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 65324573
e-pasts: helena.streike@aglona.lv

Kontaktpersona:
Ineta Valaine,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 654 04322
e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

Balvu novada pašvaldība

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Tel: +371 64522453
Fakss: +371 64522453
e-pasts: dome@balvi.lv
www.balvi.lv

Andris Kazinovskis, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 645 22337
e-pasts: andris.kazinovskis@balvi.lv

Kontaktpersona:
Sanda Kaša,
Projektu vadītāja
Tālrunis: +371 645 22634
e-pasts: sanda.kasa@balvi.lv

Dagdas novada pašvaldība

Alejas ielā 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
Tālr.: 65681434 ; Fakss: 65681710
www.dagda.lv
e-pasts: dome@dagda.lv

Sandra Viškure, priekšsēdētāja
Tālrunis: +371 65681436
e-pasts: sandra.viskure@dagda.lv

Kontaktpersona:
Olga Gekiša,
Projektu koordinatore
Tālrunis: +371 65681437
e-pasts: olga.gekisa@dagda.lv

Daugavpils novada pašvaldība

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5400
Tālrunis: +371 654 22238
Fakss: +371 654 76810
e-pasts: dome@dnd.lv
www.dnd.lv

Janīna Jalinska, priekšsēdētāja
Tālrunis: +371 654 22231
e-pasts: janina.jalinska@dnd.lv

Kontaktpersona:
Vita Rūtiņa
Attīstības nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 654 76831
e-pasts: vita.rutina@dnd.lv

Daugavpils pilsētas dome

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV 5400
Tālrunis: +371 654 04338
Fakss: +371 65421941
e-pasts: admin@daugavpils.lv
www.daugavpils.lv

Jānis Lāčplēsis, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 654 04331
e-pasts: info@daugavpils.lv

Kontaktpersona:
Svetlana Krapivina,
Attīstības departamenta Projektu nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 654 76067
e-pasts: svetlana.krapivina@daugavpils.lv

Ilūkstes novada pašvaldība

Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV 5447
Tālrunis: +371 654 47850
Fakss: +371 654 62245
e-pasts: dome@ilukste.lv
www.ilukste.lv

Stefans Rāzna, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 29140751

Kontaktpersona:
Natālija Formanicka, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 65447860, mob.20219694
e-pasts: natalija.formanicka@ilukste.lv

Ineta Zībārte, attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
e-pasts: ineta.zibarte@ilukste.lv
Tālrunis: +371 65447860, mob.20219694

Kārsavas novada pašvaldība

Vienības 53, Kārsava, LV 5717
Tālrunis: +371 65781390
Fakss: +371 65711030
e-pasts: dome@karsava.lv
www.karsava.lv

Ināra Silicka, priekšsēdētāja
Tālrunis: +371 261 46350
e-pasts: insilicka@inbox.lv

Kontaktpersona:
Olita Grabovska, attīstības nodaļas projektu vadītāja
Tālrunis: +371 22015425; +371 65733137
e-pasts: golita@inbox.lv

Krāslavas novada pašvaldība

Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601
Tālrunis: +371 656 24383
Fakss: +371 656 81772
e-pasts:dome@kraslava.lv

Gunārs Upenieks, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 656 24383
e-pasts: dome@kraslava.lv

Kontaktpersona:
Ināra Dzalbe, attīstības nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 656 20032
e-pasts: inara@kraslava.apollo.lv

Līvānu novada pašvaldība

Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316
T.: +371 6 53 07250
Fakss: +371 6 53 07255
e-pasts: dome@livani.lv
www.livani.lv

Andris Vaivods, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 653 07260
e-pasts: andris.vaivods@livani.lv

Kontaktpersona:
Gunita Vaivode, projektu vadītāja
Tālrunis: +371 22024485
e-pasts: gunita.vaivode@livani.lv

Ludzas novada pašvaldība

Raiņa ielā 16, Ludza, LV 5701
Tālrunis: + 371 657 07401
Fakss: + 371 657 07402
e-pasts: dome@ludzaspils.lv
www.ludza.lv

Alīna Gendele, priekšsēdētāja
Tālrunis: + 371 657 07401
e-pasts: dome@ludzaspils.lv

Kontaktpersona:
Aivars Meikšāns, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Tālrunis: + 371 657 07497
e-pasts: aivars.meiksans@ludzaspils.lv

Preiļu novada pašvaldība

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301
Tālrunis: +371 65322766
Fakss: + 371 65307323
e-pasts: dome@preili.lv
www.preili.lv

Maruta Plivda, priekšsēdētāja
Tālrunis: +371 65307320
e-pasts: maruta.plivda@preili.lv

Kontaktpersona:
Inese Matisāne, projektu koordinatore
Tālrunis: +371 65322766
e-pasts: inese.matisane@preili.lv

Rēzeknes novada pašvaldība

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis: +371 646 07177
Fakss: +371 646 25935
e-pasts: info@rdc.lv
www.rezeknesnovads.lv

Monvīds Švarcs, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 46 22238
e-pasts: Monvids.Svarcs@rdc.lv

Kontaktpersona:
Inta Rimšāne, starptautisko sakaru speciāliste
Tālrunis: + 371 646 07177
e-pasts: Inta.Rimsane@rdc.lv

Rēzeknes pilsētas dome

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601
Tālrunis: +371 646 07605
Fakss: +371 646 07606
e-pasts: dome@rezekne.lv
www.rezekne.lv

Aleksandrs Bartaševičs, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 646 07605
e-pasts: dome@rezekne.lv

Kontaktpersona:
Sandra Jonikāne, Ārējo sakaru nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 646 07670
e-pasts: sandra.jonikane@rezekne.lv

Riebiņu novada pašvaldība

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. +371 65324376
fakss +371 65324375
e-pasts: riebini@riebini.lv
www.riebini.lv

Pēteris Rožinskis, priekšsēdētājs
Tālrunis: +371 29289265
e-pasts: peteris.rozinskis@riebini.lv

Kontaktpersona:
Inese Reitāle, attīstības un plānošanas daļas vadītāja
e-pasts: inese.reitale@riebini.lv
T. +371 65324379

Viļānu novada pašvaldība

Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650
e-pasts: novads@vilani.lv
T. +371 64628030
Fakss + 371 64628035
www.vilanunovads.lv

Jekaterina Ivanova, priekšsēdētāja
Tālrunis: +371 64628030
e-pasts: novads@vilani.lv

Kontaktpersona:
Iveta Piziča, attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 29336050
e-pasts: iveta.pizica@vilani.lv

Anīkšču rajona pašvaldība

I.Biliūno g. 23 LT 29111, Anykščiai, Lietuva
Tālrunis: +370 381 58035
Fakss: +370 381 58088
e-pasts: info@anyksciai.lt
www.anyksciai.lt
Prezentācija

Sigutis Obeļavičus, mērs
Tālrunis: +370 381 58035
e-pasts: meras@anyksciai.lt; sigutis.obelevicius@anyksciai.lt

Kontaktpersona:
Donatas Krištoponas, mēra vietnieks
Tālrunis: +370 381 58036
e-pasts: donatas.krikstaponis@anyksciai.lt

Ignalinas rajona pašvaldība

Laisves a. 70, LT 30122, Ignalina, Lietuva
Tālrunis: + 370 386 52442
Fakss: +370 386 53148
e-pasts: info@ignalina.lt
www.ignalina.lt

Bronis Rope, mērs
Tālrunis: +370 386 52442
e-pasts: bronis.rope@ignalina.lt, meras@ignalina.lt

Kontaktpersona:
Vidmantas Čepulenas, stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas vadītājs
Tālrunis: +370 386 53342
e-pasts: vidmantas.cepulenas@ignalina.lt

Švenčones rajona pašvaldība

Vilniaus g. 19, LT 18116, Švenčionis, Lietuva
Tālrunis: +370 387 66372
Fakss: +370 387 66365
e-pasts: savivaldibe@svencionys.lt
www.svencionys.lt

Vytautas Vigelis, mērs
Tālrunis: +370 387 66364
e-pasts: meras@svencionys.lt

Kontaktpersona:
Vaida Babrauskene, stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas vadītājs
Tālrunis: +370 387 66360
e-pasts: vaida.babrauskiene@svencionys.lt

Utenas rajona pašvaldība

Utenio sq. 4, LT 28503, Utena, Lietuva
Tālrunis: + 370 38 61600
Fakss: +370 389 61615
e-pasts: info@utena.lt
www.utena.lt

Alvydas Katinas, mērs
Tālrunis: + 370 389 61600
e-pasts: alvydas.katinas@utena.lt

Kontaktpersona:
Algirdas Gildutis, stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas vadītājs
Tālrunis: +370 389 64049
e-pasts: algirdas.gildutis@utena.lt

Visaginas novada administrācija

Parko g. 14, LT 31139, Visaginas, Ignalinas rajons, Lietuva
Tālrunis: +370 386 31233
Fakss: +370 386 31286
e-pasts: visaginas@visaginas.lt
www.visaginas.lt

Dalia Štraupaite, mērs
Tālrunis: +370 386 31233
e-pasts: mere@visaginas.lt

Kontaktpersona:
Viktorija Abaravičiene, stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas vadītāja
Tālrunis: +370 389 60698
e-pasts: viktorija.abaraviciene@visaginas.lt

Zarasu rajona pašvaldība

Seliu sq. 22, LT 32110, Zarasai, Lietuva
Tālrunis: +370 385 37155
Fakss: +370 385 37172
e-pasts: info@zarasai.lt
www.zarasai.lt

Arvydas Steponavičius, mērs
Tālrunis: +370 385 37152
e-pasts: meras@zarasai.lt

Kontaktpersona:
Stase Goštautiene, mēra vietniece
Tālrunis: +370 385 37153
e-pasts: meropavaduotoja@zarasai.lt