Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””

LATVIJAS BIROJS
Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”
Brīvības iela 13, Krāslava, LV 5601, Latvija
www.ezeruzeme.lv

Ilze STABULNIECE, vadītāja
Mob. + 371 29472638
e-pasts: ilze@kraslava.lv