Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””

LATVIJAS BIROJS
Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”
Brīvības iela 13, Krāslava, LV 5601, Latvija
T. + 371 656 22201
Fakss: + 371 656 22266
www.ezeruzeme.lv

Ilze STABULNIECE, vadītāja
Mob. + 371 29472638
e-pasts: ilze@kraslava.lv

Laila VILMANE, projektu vadītāja
Mob. +371 26529150
e-pasts: laila@kraslava.lv

Kristīne BIRUMA, grāmatvede
Mob. +371 26854727
e-pasts: kristine.biruma@inbox.lv

LIETUVAS BIROJS
Ateities g. 23, LT 30121, Ignalina, Lietuva
T./Fax +3706 140 3731

Lina Staliauskiene, vadītāja
Mob. + 370 671 01967
e-pasts: ezeru.krastas@ignalina.lt

BALTKRIEVIJAS BIROJS
Sovetskaja iela 119, Braslava, Vitebskas apgabals, 211930, Baltkrievija
T. + 375 2153 22236
Fakss: + 375 2153 29137

Baltkrievijas birojs Glubokoje
Moskovskaya iela 2, Glubokoje, Vitebskas apgabals, 211793, Baltkrievija

Mihails Orehovs, koordinators
Mob. + 375 2 97145154
e-pasts: samok@tut.by