Krāslavā notika projekta Trans-form otrā projekta darba grupa


2019.gada 8.februārī projekta „Trans-form” koordinatori tikās 2.projekta darba grupas sanāksmē (project management group) Krāslavā. Katrs no projekta 7 partneru pārstāvjiem klātesošajiem īsumā prezentēja līdz šim paveikto un īstenošanas stadijā esošās aktivitātes.
Krāslavas un Rēzeknes novadu pašvaldību koordinatori iepazīstināja ar to degradēto teritoriju objektu sakārtošanas būvdarbu procesu un rezultātiem. Būvdarbi noslēgušies un katrā minētajā pašvaldībā ir pieejama sakārtota, sakopta vieta iedzīvotājiem. Daugavpils pilsētas domes pārstāve stāstīja par pašvaldības industriālo zonu 3D vizualizācijas koncepta izstrādes gaitu, tika demonstrēti īsi izstrādātie video, savukārt Panevežas pārstāve pastāstīja par nozīmīgu darbu, kas tiek veikts kopā ar vietējo sabiedrību, plānojot Skaistkalnis parka attīstības scenārijus tehniskā projekta izstrādes gaitā. Visaginas un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes koordinatori galvenokārt pastāstīja par teritoriju plānošanas pilotprojektu izstrādes gaitu.
Kopā ar vadošā partnera projekta vadītāju tika aktualizēts darba plāns 2. un 3.projekta ieviešanas periodam. Projekta informācijas speciāliste informēja par kopējiem paveiktiem rādītājiem publikācijās un citās aktivitātēs saskaņā ar Komunikācijas plānu, norādīja vēl sasniedzamo projekta komunikācijas prasību izpildei.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste