Krāslavas novadā rekonstruē pierobežas ceļu

2014.07.31.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Plusi” / „Kaimiņu ceļš” (LLB-2-254) tiek veikta Latvijas un Baltkrievijas ceļu posmu rekonstrukcija līdz vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava – Plusi. Arī Baltkrievijas pusē šī projekta ietvaros tiek veikta ceļa rekonstrukcija posmā no Pļusu ciema, Braslavas rajonā līdz Latvijas robežai. Pie robežas Baltkrievijas pusē tiks ierīkota arī auto stāvvieta.
Kaplavas robežpārejas punktu dienā šķērso vidēji 125 pierobežas teritorijas iedzīvotāji un 55 transportlīdzekļi. Ceļu kvalitātes uzlabošana abās robežas pusēs veicinās pierobežas infrastruktūras pieejamību, jo līdz šim pārvietošanās pa šiem ceļiem bija apgrūtināta.
Latvijas pierobežā rekonstrukcijas darbus veic SIA „Latgales Ceļdaris”. Saskaņā ar noslēgto līgumu uzņēmējs rekonstruē Krāslavas novada Kaplavas pagasta ceļa Vecborne – Matuļišķi posmu 1650 metru garumā.
Sagatavošanas posmā veikti betona plātņu seguma, drenāžas akas, ceļa zīmju demontāža, grāvju rakšana, zemes klātnes uzbēruma būvniecība, kā arī brauktuves segas izbūves darbi.
Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta septembrī.
Darbu izpildes kopsumma ceļa rekonstrukcijai Latvijas pusē ir 235 590 EUR.

Projektu „Kaimiņu ceļš” realizē Krāslavas novada dome sadarbībā ar Valsts robežsardzi, Braslavas rajona izpildkomiteju, Baltkrievijas Republikas valsts robežsardzes komiteju un Vitebskas apgabala izpildkomitejas Ekonomikas komiteju.
Īstenošanas periods: 08.2013. – 09.2014.

Informāciju sagatavoja:
Zane Ločmele
projekta publicitātes speciāliste
zane.info@inbox.lv

Vispārēja informācija par Programmu
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.
Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Paziņojums par ES
Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības.
Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

Par publikācijas saturu ir atbildīga Krāslavas novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

logo_latv_val