Lietuvieši četru Latvijas pašvaldību degradētās teritorijās četrās dienās


4 dienu garā mācību vizītē Latvijā viesojās pašvaldību speciālisti no projekta „Trans-form” partneru pašvaldībām no Paņevežas un Visaginas (Lietuva), lai iepazītos ar vietējo pašvaldību pieredzi degradēto teritoriju attīstības plānošanā, plāniem un jau paveiktajiem darbiem šinī jomā. Laikā no 2019.gada 19.marta līdz 22.martam vizītes ietvaros Lietuvas kolēģi apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldību, Krāslavas un Rēzeknes novadus un Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu.
Daugavpils pilsētā speciālisti pavadīja divas dienas, kuru laikā tika organizēta gan tikšanās pašvaldībā, gan revitalizēto teritoriju apskate šādos objektos – Daugavpils cietoksnis, Latgales zoodārzs, Stropu trase, Porohovkas ezers, Ziemeļu rūpnieciskā teritorija, Esplanāde un ZINOO centrs.
Krāslavas apmeklējuma laikā bija iespēja apmeklēt projekta „Trans-form” ietvaros sakārtoto veco notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritoriju Kalna ielā, kas ir pirmais pabeigtais degradētais objekts projektā. Tāpat speciālisti pabija Indras ielas industriālajā zonā, apmeklēja Krāslavas pils kompleksu, Tūrisma informācijas centru, atjaunoto sporta stadionu. Dienas noslēgumā Krāslavas plānošanas speciālisti prezentēja lietuviešu kolēģiem īstenošanā esošos un arī nākotnes projektus.
Arī Rēzeknes SEZ un Rēzeknes pašvaldības pārstāvji vizītes 21.marta dienā dalījās ar pieredzi degradēto teritoriju atjaunošanā. Rēzeknes SEZ pārvalde viesiem no Lietuvas pašvaldībām prezentēja Rēzeknes SEZ sasniegumus teritoriju atjaunošanā un kopā apmeklēja tādus objektus, kā ražošanas kompleksa jaunbūvi Viļakas ielā 1, renovēto biroju un noliktavu ēku Atbrīvošanas alejā 155A, k-1, Komunālā ielu 13 un 11C, kā arī atjaunoto ceļa posmu Lejas Ančupāni- Lejas Ančupāni Rēzeknes novadā. Tāpat delegācija apmeklēja pēc darbinieku skaita un ražošanas apjoma lielāko Rēzeknes SEZ uzņēmumu (kokapstrāde) “VEREMS” RSEZ SIA.

Mācību vizītes noslēdzošajā dienā dalībnieki apmeklēja Rēzeknes novadu, ciemojoties Lūznavas muižas kompleksā un iepazīstoties ar pašvaldības īstenotajiem un nākotnē plānotajiem projektiem. Līdzīgi kā Krāslavā, arī te lietuviešu kolēģiem bija iespēja apskatīties projekta ietvaros sakārtoto degradēto teritoriju, kur tika demontēta vecā kopmītnes ēka un izveidots bērnu rotaļu laukums vietējo iedzīvotāju un tūristu pieejamībai. Dalībnieki apmeklēja arī Maltas vidusskolu un daudzfunkcionālo zāli.

Mācību vizītes organizēšana tika atzinīgi novērtēta no lietuviešu kolēģu puses, tika izvēlēti interesanti objekti, rastas jaunas idejas turpmākai sadarbībai pašvaldību starpā.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste