Mobilo brigāžu speciālisti aizvada teorētisko apmācību ciklus arī Lietuvā

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


Teorētiskas apmācības sociālo dienestu mobilo brigāžu darbiniekiem, kuri sniegs vai jau sniedz aprūpes mājās pakalpojumus, tika aizvadītas arī Utenā un Moletai Lietuvā, katrā no vietām apmācību sesiju veltot konkrētai tēmai. Projekta LLI-341 Aging in Comfort ietvaros laika posmā no 2019.gada 28.maija līdz 7.jūnijam, tāpat kā apmācību daļā Latvijā, piedalījās 40 aprūpētāji, sociālie darbinieki, kas turpmāk darbosies pašvaldību sociālo dienestu mobilajās brigādēs. Šo apmācību tēmas- “Aprūpes procesa jēdziens, būtība un daudzveidība”, “Nāve un miršana, profesionālā ētika”.
Apmācību laikā Moletai tika sniegtas teorētiskās un praktiskās zināšanas mobilo brigāžu speciālistiem par nāves jēdzienu, miršanas procesu, eitanāziju, ētiskiem aspektiem, kā arī komunikācijas problēmām, saskarsmes psiholoģiju un izdegšanas sindromu un cīņu ar to. Savukārt Utenā speciālisti kopā ar pasniedzēju apsprieda aprūpes procesa jēdzienu, aprūpes veidus, mobilās komandas darbības nozīmību un speciālistu atbildību, kā arī vecāka gadagājuma personu vajadzību novērtēšanas un identificēšanas nozīmību, palīdzības organizēšanu un darbu ar šo personu ģimenēm.
Kopā projekta laikā aizvadītas 4 teorētiskas apmācības par dažādām aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai nozīmīgām tēmām tieši aprūpētāju zināšanu stiprināšanai un jautājuma aktualizēšanai par vecāka gadagājuma vientuļo senioru socializēšanu dzīvei. Katrai no tēmām tika veltītas 4 dienas. Apmācību rezultāts ir arī izveidotais Latvijas-Lietuvas mobilo komandu speciālistu sadarbības tīkls sociālā tīmekļa vietnē Facebook, lai uzlabotu informācijas un labās prakses apmaiņu. Apmācību laikā šajā tīkla grupā tika doti dažādi praktiski uzdevumi, publicēti apmācību materiāli un fotogrāfijas.
Projekta apmācību rezultātā 40 mobilo brigāžu speciālisti ieguva teorētiskās zināšanas par mācību tēmām, praktiskās zināšanas par pašpalīdzības pasākumiem, ieguva jaunu pieredzi starp dažādu valstu speciālistiem, ieguva jaunus profesionālos kontaktus.
Kopējās projekta izmaksas 449 029.21 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 381 674.80 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta koordinatore