Mobilo brigāžu speciālisti uzsāk teorētiskās apmācības

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


Ar mērķi attīstīt un pilnveidot aprūpes mājās sociālos pakalpojumus un to kvalitāti Latvijā un Lietuvā, projekta LLI-341 Aging in Comfort viens no uzdevumiem ir stiprināt mobilo brigāžu speciālistu zināšanas par klientu aprūpes mājās procesu, medicīnisko, psiholoģisko un sociālo palīdzību, pašpalīdzības pasākumiem klienta ģimenes locekļiem, kaimiņiem, kā arī par mobilo brigāžu vispārējo pakalpojumu organizēšanu un brigāžu svarīgo lomu vientuļo cilvēku ikdienā.
Laika posmā no 2019. gada 18. marta līdz 29. martam Rēzeknē un Daugavpils novadā tika organizētas 2 apmācību sesijas kopumā 40 sociālās aprūpes speciālistiem no Latvijas un Lietuvas, kuri jau ir un nākotnē plāno kļūt par pakalpojuma aprūpes mājās tiešie sniedzējiem. Šajā posmā divas speciālistu grupas katra piedalījās 2 tēmu apgūšanā, proti, “Gados vecāku cilvēku veselības problēmas un pašpalīdzības pasākumi” un “Geriatrijas pamati”. Apmācības vadīja un pieredzē dalījās pieredzējuši paliatīvās aprūpes eksperti no veselības aprūpes iestādēm Latvijā.
Apmācību laikā tika skatīti jautājumi un veikti uzdevumi komandās par geriatrisku cilvēku vajadzībām un aprūpes problēmām, ņemot vērā anatomiski fizioloģiskās un psiholoģiskās izmaiņas, slimību norises, aprūpes un uzvedības īpatnības. Otrā apmācību sesijā par gados vecāku cilvēku veselības problēmām speciālisti saņēma zināšanas par medikamentu lietošanu, sirds un asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas, nieru un urīnvadu slimībām, endokrinoloģiju, gremošanas orgānu sistēmu, onkoloģiju, muskuļu un skeleta sistēmas slimībām, nervu sistēmas slimībām, neiroģeneratīvo saslimšanu u.c., kā arī tika sniegta informāciju par pārvietošanās grūtībām, gulošiem cilvēkiem, ādas un mutes dobuma aprūpi un mazgāšanu, aprūpes mājās pašpalīdzības pasākumiem.
Mācību sekundārais mērķis ir veicināt projekta Aging in Comfort dalībnieku sadraudzību un nodrošināt tīklošanās pasākumus.
Kopējās projekta izmaksas 449 029.21 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 381 674.80 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta koordinatore