Noslēdzies projekts “Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm”/ “PRACTICAL ARTS”

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


Projektā iesaistījās divi partneri – Nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” Lietuvā un biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijā, Krāslavā.
Projekta “PRACTICAL ARTS” mērķis ir stiprināt Krāslavas un Dusetos pašvaldības, kā arī risināt problēmas, kas saistītas ar atkārtotu resursu izmantošanu, izmantojot dažāda veida materiālus, kas visbiežāk nonāk atkritumu urnās.
Realizējot projektu, bija svarīgi tā aktivitātēs iesaistīt vietējos iedzīvotājus, lai sabiedrībā tiktu pievērsta uzmanība resursu otrreizējai izmantošanai, kā arī vides uzlabošanai.
Atkārtoti izmantot var lielu daļu priekšmetu un materiālu, kurus ikdienā cilvēki izmet atkritumos, kuru apmērs pasaulē ar katru gadu palielinās. Projekta “Practical arts” ietvaros tika rīkots seminārs, kurā dalībnieki uzzināja par atkritumu postošo ietekmi uz pasauli un to, kā tas, kas nonāk izgāztuvēs, var pārtapt par citu praktisku priekšmetu vai mākslas darbu, kā lietas un materiālus izmantot atkārtoti.
Tika likts akcents uz pārdošanas prasmju pilnveidošanu. Amatnieki prasmes pārdot radoši un kreatīvi, pieliekot pūles, mācoties rast jaunas idejas un piešķirot otro dzīvi šķietami nevajadzīgām lietām apguva pasākumā “Radošā NEdarbnīca”. Tās pamatā bija doma, kā saimniekot izdevīgi, ar peļņu, turklāt nepiesārņojot vidi un pārdošanas, kā arī ražošanas procesu padarot ilgtspējīgāku un vērtīgāku.
Praktiski šīs prasmes amatnieki un radošie cilvēki varēja izmantot, piedaloties amatnieku tirdziņos, kas pirms Ziemassvētkiem notika Zarasos un maijā Krāslavā.
Iedzīvotāji labprāt iesaistījās meistarklasēs, kurās kopā ar prasmīgiem, radošiem meistariem mācījās no lietotiem priekšmetiem un materiāliem izgatavot citus priekšmetus. Un tā, no stikla burciņām tika izveidoti svečturīši; ar krāsainu dziju tika aptamborētas pudeles, kuras var izmantot gan par mājas dekoru, gan vāzi; no veciem koka logu rāmjiem tika darināts liels Ziemassvētku vides objekts, kas rotāja Krāslavas centru; savu laiku nokalpojuši metāla priekšmeti pārvērtās mākslas darbos; plastmasas maisiņiem, kas ir sarežģīts un nepateicīgs materiāls, tika dota iespēja pārvērsties tamborētos sapņu ķērājos un citos Ziemassvētku dekoros. Arī no lietota tekstila tika izgatavoti eglīšu rotājumi.
Lai iedzīvotāji labāk izprastu resursu lietderīgas izmantošanas nozīmi, viņi pirms Ziemassvētkiem tika iesaistīti egles un vienas ielas rotāšanā Ziemassvētku noskaņās. Krāslavieši šajā aktivitātē iesaistījās ar lielu prieku un aizrautību. Meistarklasēs izgatavotie rotājumi kopīgiem spēkiem tika sakārti gan eglē, gan kokos visas ielas garumā.
Lai meistarklases noritētu veiksmīgi un lietderīgi, pirms tam tika vākti materiāli, ar ko tajās darboties. Metāls, nonēsāti džinsi, veci logu rāmji, nevajadzīgs apģērbs un plastmasas maisiņi… To visu iedzīvotāji atdeva, lai šiem resursiem piešķirtu otru dzīvi. Plastmasas maisiņu vākšanā tika iesaistīti arī vismazākie krāslavieši, kuri savās bērnudārza grupās vāca maizes plastmasas iepakojumus. Tā ir apsveicam pedagogu iniciatīva un piemērs, kā jau agrā bērnībā bērnus iesaistīt nopietnās atkritumu problēmas mazināšanā.
Projektā lielāka vērība tika pievērsta metālam, kokam, tekstilam, stiklam un plastmasai. Tie ir materiāli, kuri visvairāk tiek izmesti laukā kā nevajadzīgi, bet tajā pašā laikā tos var atkārtoti izmantot. Lai iedzīvotājiem būtu priekšstats par to, ka arī no atkārtoti izmantotiem materiāliem var radīt estētiski pievilcīgas lietas, Krāslavā izveidoti pieci vides objekti: metāla sams, tekstila gobelēns, plastmasas bumba, austu paklājiņu instalācija un objektu kompozīcija, kurā apvienots stikls un koks. Par katru no objektiem iedzīvotāji diskutē un apmainās viedokļiem, bet pats svarīgākais ir tas, ka sabiedrība aizdomājas par vides piesārņojumu savā dzīvesvietā, tas nozīmē, ka projekta mērķis ir sasniegts un nākotnē vismaz daļa cilvēku rīkosies atbildīgāk.
Projekta noslēgumā Krāslavā tika rīkots vērienīgs pasākums – praktisko mākslu festivāls “Pārvērtības”. Tā laikā iedzīvotāji varēja piedalīties meistarklasēs, vērot iespaidīgu modes skati, kurā demonstrētie tērpi bija darināti no atkārtoti izmantotiem resursiem, kā arī piedalīties kopīga gobelēna veidošanā no veciem T-krekliem. Darbojās tirdziņš, kurā iegādāties amatnieku un mājražotāju sarūpētos labumus. Visas dienas garumā festivāla dalībnieki guva iemaņas, iespaidus, iedvesmu un motivāciju dod lietām un materiāliem otru dzīvi, otru iespēju kļūt vajadzīgiem un lietderīgiem.

Inga Pudnika-Skerškāne

Raksts tapis projekta LLI-489 “Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm”/ “PRACTICAL ARTS” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas – 154 760 Eur. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – 131 546 Eur. Projektu īsteno nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” Lietuvā un biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijā. Projekta mērķis: Pašvaldībām sadarbojoties un izmantojot jau pieejamos resursus, stiprināt tās un atrisināt to problēmas. Projekta plānotais rezultāts ir divu attālu pierobežas pilsētu modernizācija, izmantojot atkārtotu resursu izmantošanu. Rezultātā sabiedrība iegūs motivāciju un izpratni par resursu lietderīgu atkārtotu izmantošanu, tādējādi saudzējot vidi un resursus kopumā, kā arī, radoši darbojoties, izveidos vides objektus savai pilsētai un stiprinās savu piederību tai.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.