Notikumi

Uzsākts apjomīgs projekts satiksmes drošības uzlabošanai Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežā

Vadības komitejas sanāksme I, 23-24.05.2012

2012.gada 23. un 24.maijā Pleskavā (Krievijā) notika Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)) atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās visi projekta partneri.
Projektā piedalās Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldības un organizācijas, kas ir iesaistītas satiksmes drošības jomā – Valsts policija, CSDD, AS ‘Latvijas …

2012.05.24. 16:48