Notikumi

Nevis brauc ātri, bet ātri domā un reaģē!

LR IM Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes un CSDD Rēzeknes reģionālo nodaļas vadībā 2012.gada 21.-23.novembrī projekta ietvaros notika Igaunijas un Krievijas satiksmes drošības dienestu pārstāvju vizīte Latgalē: Rēzeknē, Ludzā, Kārsavā, Krāslavā, Daugavpilī un Viļānos.
Vitālijs Keišs, VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, Rēzeknes reģionālās nodaļas priekšnieks sniedza informāciju par autovadītāju kvalifikācijas iegūšanas sistēmu Latvijā. Igaunijas valsts policijas …

2012.11.23. 15:09

Nebrauc miegains!

Sadarbībā ar CSDD Rēzeknes reģionālo nodaļu un Latvijas Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldi projekta akcijas ‘Nebrauc miegains!’ ietvaros 2012.gada 12.-14.septembrī Terehovas robežkontroles punktā tiks veikti miegainības mērījumi.

Mērījumus veiks Leons Blumfelds, Rīgas Stradiņa universitātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docents un pētījuma vadītājs. Akcijas laikā tiks pētīts, kā tad jūtas un kāda ir miegainības pakāpe autovadītājam, stāvot …

2012.09.05. 15:14

Ļaut dabai ienākt pilsētā!

Pilsētnieciskā dzīvesveida izplatība pasaulē ir nenovēršama parādība, kas nes sev līdzi ne tikai sociāli ekonomiskās un teritoriāli telpiskās pārmaiņas, bet aktualizē arī nozīmīgas vides problēmas, tostarp ogļskābās gāzes koncentrācijas pieauguma tendenci, kas savukārt sekmē siltumnīcefekta radītās vides problēmas. Pasaules klimata pārmaiņas un ar tām saistītie plūdi, viesuļvētras, ilgstošs sausums, mežu ugunsgrēki un citas kataklizmas vistiešāk …

2012.07.06. 09:45

Uzsākts apjomīgs projekts satiksmes drošības uzlabošanai Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežā

Vadības komitejas sanāksme I, 23-24.05.2012

2012.gada 23. un 24.maijā Pleskavā (Krievijā) notika Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)) atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās visi projekta partneri.
Projektā piedalās Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldības un organizācijas, kas ir iesaistītas satiksmes drošības jomā – Valsts policija, CSDD, AS ‘Latvijas …

2012.05.24. 16:48