Notikumi

Ļaut dabai ienākt pilsētā!

Pilsētnieciskā dzīvesveida izplatība pasaulē ir nenovēršama parādība, kas nes sev līdzi ne tikai sociāli ekonomiskās un teritoriāli telpiskās pārmaiņas, bet aktualizē arī nozīmīgas vides problēmas, tostarp ogļskābās gāzes koncentrācijas pieauguma tendenci, kas savukārt sekmē siltumnīcefekta radītās vides problēmas. Pasaules klimata pārmaiņas un ar tām saistītie plūdi, viesuļvētras, ilgstošs sausums, mežu ugunsgrēki un citas kataklizmas vistiešāk …

2012.07.06. 09:45

Uzsākts apjomīgs projekts satiksmes drošības uzlabošanai Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežā

Vadības komitejas sanāksme I, 23-24.05.2012

2012.gada 23. un 24.maijā Pleskavā (Krievijā) notika Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” (saīsinātais nosaukums „ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)) atklāšanas sanāksme, kurā piedalījās visi projekta partneri.
Projektā piedalās Latvijas, Igaunijas un Krievijas pašvaldības un organizācijas, kas ir iesaistītas satiksmes drošības jomā – Valsts policija, CSDD, AS ‘Latvijas …

2012.05.24. 16:48