Notikumi

Aprūpes mājās pakalpojums kļuvis pieejamāks vairākās pašvadībās Latvijā un Lietuvā

Visvairāk pieprasītais un visbiežāk sniegtais, bet ne visiem sasniedzamais pašvaldību pakalpojums aprūpe mājās un vecāka gadagājuma cilvēku arvien pieaugošais pieprasījums pēc tā ir bijis projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb Aging in Comfort (tulk.- Vecumdienas komfortā) galvenais izaicinājums. Projekta mērķis bija uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti 4 pašvaldībās Latgalē un 2 pašvaldībās …


Ar četriem jauniem specializētajiem auto dosies uz mājām pie vientuļiem senioriem

Biedrība Eiroreģions “Ezeru Zeme” kā projekta LLI-341 Aging in Comfort vadošais partneris lepojas ar četru specializēto automašīnu iegādi aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai, kas projekta ietvaros iegādāti ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Interreg VA Latvija-Lietuva programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros. Projekta partneri, kas savā īpašumā iegādājušies automašīnas- Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada dome, Utenas un Moletai rajona …


Rēzeknē notika projekta pārrobežu konference “Vecumdienas komfortā”

Projekta LLI-341 Aging in Comfort organizētās konferences mērķis bija pārrunāt situāciju par aprūpes mājās sociālajiem pakalpojumiem Latvijā un Lietuvā un to turpmāko attīstību, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēku intereses un vajadzības pārrobežu reģionā. Uz konferenci tika aicināti piedalīties projektā iesaistīto pašvaldību, sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēju iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji gan no Latvijas, gan no …


Iegādāts specializētais aprīkojums senioru ar funkcionāliem traucējumiem aprūpei mājās

Sociālais pakalpojums aprūpe mājās nenozīmē tikai sociālā darbinieka apmeklējumu pie klienta un palīdzības sniegšanu klientam mājas ikdienas uzkopšanas darbos, ēdiena gatavošanu vai pārtikas produktu, laikrakstu piegādāšanu. Vairumā gadījumu aprūpes mājās saņēmēji personas ar pārvietošanās un funkcionāliem traucējumiem vai pilnībā guloši un nespējīgi sevi aprūpēt. Pašvaldību sociālo dienestu rīcībā bieži trūkst aprīkojums šādu klientu apkopšanai, mazgāšanai, …


Mobilo brigāžu speciālisti aizvada teorētisko apmācību ciklus arī Lietuvā

Teorētiskas apmācības sociālo dienestu mobilo brigāžu darbiniekiem, kuri sniegs vai jau sniedz aprūpes mājās pakalpojumus, tika aizvadītas arī Utenā un Moletai Lietuvā, katrā no vietām apmācību sesiju veltot konkrētai tēmai. Projekta LLI-341 Aging in Comfort ietvaros laika posmā no 2019.gada 28.maija līdz 7.jūnijam, tāpat kā apmācību daļā Latvijā, piedalījās 40 aprūpētāji, sociālie darbinieki, kas turpmāk …


Projekta Trans-form trešā projekta darba grupa notika Visaginas

2019.gada 27.septembrī Visaginas pašvaldības administrācijā, Lietuvā projekta darba grupas sanāksmē (project management group meeting) trešo reizi tikās projekta koordinatori no Latvijas un Lietuvas.
Tikšanās mērķis bija kopīgi pārskatīt projekta darba plānu, sagatavot detalizētu veicamo darbu sarakstu 4. projekta periodam, pārrunāt projekta atskaišu progresu un projekta provizoriskās budžeta izmaiņas. Klātesošie partneri pastāstīja par vietēji īstenotām …