Notikumi

Daugavpilī notika pirmā projekta Trans-form Vadības grupas tikšanās

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola” 2018.gada 28.septembrī tikās projekta Trans-form vadības grupas jeb steering group pārstāvji, lai iepazītos ar projektā līdz šim paveiktajām aktivitātēm. Projekta dalībniekus uzrunāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.

Projekta vadītāja Laila Vilmane informēja klātesošos par projekta realizēšanas pirmo 6 mēnešu gaitu, informācijas speciāliste Līga Upeniece pastāstīja par projekta …


Partneru tikšanās pirmajā projekta Trans-form darba grupā Panevežā

Panevežā, Lietuvā uz 1.projekta darba grupu jeb project management group 2018.gada 25.jūlijā pulcējās projekta koordinatori un projekta grāmatveži. Kopā ar projekta vadītāju Lailu Vilmani partneri praktiski iepazina Interreg V-A Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020. gadam elektroniskās uzraudzības sistēmu eMS un projekta uzbūvi, sadaļas šajā sistēmā. Kopīgi tika sagatavotas katra partnera pirmās atskaites par …


Trans-form projekta uzsākšanas tikšanās Kick-off meeting Krāslavā

2018.gada 5.jūnijā Krāslavā notika projekta LLI–386 Trans-form partneru pirmā tikšanās jeb Kick off meeting, kas oficiāli iezīmēja projekta uzsākšanu. Tajā piedalījās
partneru pārstāvji no biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldības, Daugavpils pilsētas domes, Krāslavas novada domes, Panevežas pilsētas pašvaldība administrācijas un Visaginas pašvaldības administrācijas. Tika parakstīti Partnerības …


Sakārtos degradētās teritorijas Daugavpils cietoksnī, Lūznavas muižā un Krāslavā

Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” sadarbībā ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā un pašvaldību kopīgo iestādi „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzsākusi projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija” (LLI- 386) jeb Trans-form īstenošanu.
Projekta mērķis ir atveseļot pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām. Pārvērtības pašvaldību piesārņoto un degradēto teritoriju atjaunošanas rezultātā piedzīvos …


Noslēdzās projekts “ ComUnYouth”

Projekta mērķis bija uzlabot situāciju jauniešu nodarbinātībā Krievijas pierobežā, Baltijas un Ziemeļvalstīs, sniedzot jauniešiem iespēju aktīvi piedalīties pasākumos, kas vērsti uz bezdarba mazināšanu. Projekta ietvaros tika izveidots neformālais sadarbības tīkls, kurā apvienojās izglītības institūcijas, zinātniski centri, jaunatnes organizācijas, uzņēmēji, nodarbinātības centru pārstāvji, tirdzniecības apvienības un citas ieinteresētas puses no Ziemeļvalstīm, Baltijas valstīm un Krievijas Federācijas …


Eiroreģiona “Ezeru zeme” biedru sapulce

2015. gada 18. martā plkst. 13.00 Rēzeknes pilsētas domē Atbrīvošanas alejā 93  notiks kārtējā  biedrības Eiroreģions ‘Ezeru zeme’ biedru sapulce.
Pieteikšanās līdz 2015. gada 16. martam plkst.17:00  pa e-pastu:  ilze@kraslava.lv