Par mums

Eiroreģions „Ezeru zeme” ir Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas pašvaldību asociācija, kas izveidota 1998. gadā Krāslavā. Pašlaik Eiroreģionā apvienojušies 32 biedri – 15 pašvaldības no Latvijas, 7 pašvaldības no Lietuvas un 10 administrācijas no Baltkrievijas.

Biedrības „Eiroreģions „Ezeru zeme”” darbība vērsta uz pārrobežu sadarbības stiprināšanu, pieredzes apmaiņu un integrētas teritoriālās attīstības veicināšanu saistībā ar Eiropas Kopienas prioritātēm.

Eiroreģions „Ezeru zeme” realizē projektus Eiropas Savienības Struktūrfondu mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība”  programmu ietvaros.

Eiroreģiona teritorija ir 35,9 tūkstoši km2, no kuriem 15,2 tūkstoši km2 (42%) atrodas Baltkrievijā, 12,1 tūkstoši km2 (34%) Latvijā un 8,6 tūkstoši km2 (24%) – Lietuvā.
Reģiona teritorijā dzīvo 823 tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem 375,5 tūkstoši dzīvo (46%) Baltkrievijā, 275,6 tūkstoši (33%) – Latvijā un 172 tūkstoši (21%) – Lietuvā.