Par zirgu

Zirgs – spēka un brīvības simbols.

Zirgs – ātruma, izturības, optimisma un uzticama drauga simbols.

Zirgs ir kā tilts starp dažādām realitātēm un iespējām.

Mūsdienās pārrobežu sadarbība kļuvusi par tiltu, kas veicina reģionālo attīstību un stiprina kaimiņattiecības. Biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme”” ir spilgts piemērs tam, ka sadarbība ir nozīmīga ekonomiskās izaugsmes, sociālās, kultūras, izglītības un tūrisma, pieredzes apmaiņas projektu izstrādei un īstenošanai, kā arī iedzīvotāju un uzņēmēju aktivizēšanai.

Eiroreģions “Ezeru zeme”, sākot ar tā dibināšanu 1998. gadā, pieņēma izaicinājumu stiprināt sadarbību starp trim kaimiņvalstu – Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas – pierobežas pašvaldībām. Tas veicinājis Eiropas Savienības vērtību stiprināšanu un kalpojis kā ietvars sadarbībai starp pašvaldībām ekonomiskās un sociālās attīstības jomā, pierobežas infrastruktūras uzlabošanai, kā arī ciešu kontaktu veidošanai.

Eiroreģionam “Ezeru zeme” – 15