Vēsture

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldībām ir ļoti senas sadarbības tradīcijas, jo īpaši kultūras jomā. Pēc Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas valstu neatkarības atgūšanas kaimiņvalstu sadarbība tika ierobežota, robežu šķērsošana tika apgrūtināta ar vīzu režīmu, taču, neņemot vērā valstu atšķirīgo likumdošanu un nepietiekamo finansējumu pārrobežu projektu līdzfinansēšanai, draudzīgās attiecības saglabājās. 1998.gadā Krāslavā kā pierobežas pašvaldībā radās ideja par pierobežas reģionu pārrobežu sadarbības padomes izveidi.

Krāslava Latvijā, Braslava Baltkrievijā, Ignalina Lietuvā – tās ir vēsturiski pirmās pašvaldības Eiroreģiona „Ezeru zeme” izveidē. Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstīja pašvaldību iniciatīvu pierobežas reģionu sadarbībai. Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā, Baltkrievijā, konsula A.Krūzes vadībā un Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāts Daugavpilī, Latvijā, ģenerālkonsula V.Markoviča vadībā bija pirmie ārvalstu pārstāvji, kas apliecināja valstu gatavību sadarboties.

Vēsturiski un ģeomorfoloģiski izveidojusies ezeraine pati deva sadarbības reģionam tā nosaukumu „Ezeru zeme”. Sākotnēji 1998.gadā sadarbojoties tikai dažām pašvaldībām, šobrīd Eiroreģions „Ezeru zeme” ir kļuvis par 30 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas pašvaldību asociāciju.

Eiroreģiona „Ezeru zeme” pašvaldībām ir sadarbība arī ar Krievijas, Igaunijas, Polijas, Norvēģijas, Gruzijas, Zviedrijas un daudzu citu valstu pašvaldībām, taču kaimiņattiecības, kas ir tepat – aiz ezera, aiz tuvākās robežas – ir visvērtīgākās, kas tiek stiprinātas ar kopējiem kultūras pasākumiem, radniecību, mazākiem un lielākiem informācijas apmaiņas, kultūras, tūrisma, infrastruktūras attīstības, vides aizsardzības un uzņēmējdarbības veicināšanas projektiem.

Ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas un vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas atbalstu tika izstrādāta pirmā Eiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģija 2001-2007. gadam, no 2008. līdz 2013.gadam – ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu un no 2014. Līdz 2020.gadam – ar Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu projekta “3.solis” ietvaros.

Esam  pateicīgi Latvijas, Baltkrievijas un Lietuvas diplomātiskajam korpusam un pašvaldībām par ieguldījumu Eiroreģiona „Ezeru zeme” starptautiskā darba organizēšanā un darbību pārrobežu sadarbības projektos, kas ir sekmējusi nepārtrauktu pierobežas teritoriju attīstību. Vislielāko atzinību un popularitāti guvušie projekti ir tie, kuros piedalījušies maksimāli daudz partneru no visām 3 sadarbības valstīm, kad tikušas pārstāvētas Eiroreģiona intereses plašā mērogā pašvaldību pieredzes apmaiņā, uzņēmējdarbības veicināšanā, infrastruktūras sakārtošanā, ekonomiskajā, sevišķi tūrisma attīstībā, kulinārā mantojuma koncepcijas ieviešanā, sporta čempionātos un turnīros, pārrobežu kultūras industrijas veicināšanā.

Esam atvērti jauniem sadarbības partneriem un jauniem projektiem. Tikai strādājot kopā, varam paveikt lielus un nozīmīgus darbus!

 

Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja valdes priekšsēdētājs
Gunārs UPENIEKS