Partneru tikšanās pirmajā projekta Trans-form darba grupā Panevežā

Panevežā, Lietuvā uz 1.projekta darba grupu jeb project management group 2018.gada 25.jūlijā pulcējās projekta koordinatori un projekta grāmatveži. Kopā ar projekta vadītāju Lailu Vilmani partneri praktiski iepazina Interreg V-A Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020. gadam elektroniskās uzraudzības sistēmu eMS un projekta uzbūvi, sadaļas šajā sistēmā. Kopīgi tika sagatavotas katra partnera pirmās atskaites par „0” projekta atskaites periodu.
Projekta partneri ziņoja par projekta ieviešanas stadiju katrā pašvaldībā. Tika plānots tuvāko projekta aktivitāšu- apmācību semināru, mācību braucienu, pieredzes apmaiņas braucienu- laiks, kā arī degradēto teritoriju atjaunošanas darbu iepirkumu plāns. Informācijas speciāliste Līga Upeniece sarunā ar partneriem pastāstīja par jau līdz šim paveikto projekta publicitātes nodrošināšanā, kā arī par visbiežāk pieļautajām kļūdām. Panevežas pilsētas pašvaldības administrācijā darba grupas dalībnieki varēja iepazīties ar projektā iegādāto iekārtu- daudzfunkcionālo interaktīvo konsoli (Multifunctional Interactive Console Touchscreen), kura tiks papildināta ar 3D fotogrammetriskās realitātes modeli Panevėžes pilsētas centra teritorijai (3D pilsētas karte). Pēcāk partneri devās uz Skaistkalnis parku, kur atrodas degradētā teritorija,
kas tiks atjaunota Trans-form projekta laikā, kā arī stikla darbnīca.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste