Pēc idejām uz Čehiju, Vāciju un Nīderlandi

icon_ww_step3
Prāga, Berlīne un Eindhovena ir Eiropas pilsētas, uz kurām mācību vizītēs Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” ietvaros dosies teritoriju plānošanas un būvvalžu speciālisti, un citi, kuru darbs pašvaldībā saistīts ar teritoriju attīstības plānošanu. Braucienu mērķis ir pieredzēt degradēto teritoriju veiksmīgos atdzimšanas stāstus un tikties ar vietējām iestādēm, kas tos īsteno.
Čehija ar galamērķi Prāga izvēlēta kā post-sociālisma valsts, kura izmantojot ES struktūrfondu atbalstu stiprinājusi zināšanas un pieredzi degradēto teritoriju sakārtošanā, Berlīne Vācijā ir interesanta ar degradēto vietu pārveidošanu par zaļajām zonām, savukārt Eindhovena Nīderlandē ir līderis inovatīvu ideju realizēšanā šāda veida vietās, tajās radot jaunas teritorijas mākslai, birojiem, rezidencēm.
Pirmajā 4 dienu mācību braucienā pēc jaunām idejām uz Prāgu projekta Latvijas un Lietuvas partneru speciālisti dosies no 29.oktobra līdz 1.novembrim.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste

Pievienot komentāru

Tavs e-pasts netiks publicēts.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>