Projekta noslēguma konference Daugavpilī

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


Zināšanas, revitalizācija un informētība – 3 nozīmīgi degradēto teritoriju attīstības plānošanas un ilgtspējīgas vides “pieturas punkti” tiek apspriesti projekta LLI-386 “Trans-forma” konferencē “Transformations from Slum to Chic” (Degradēto teritoriju revitalizācija) Daugavpilī, 2020. gada 20. februārī.
Projekta dalībniekiem no partneru pašvaldībām un ekspertiem bija iespēja dalīties pieredzē un apspriest savu viedokli par degradēto teritoriju atjaunošanu 3 tematisko STACIJU ietvaros.
STACIJAS “Zināšanas par degradēto teritoriju revitalizāciju” diskusijas bija vērstas uz pašvaldību un pašvaldības iestāžu attīstības plānotāju zināšanu kapacitātes veicināšanas aktivitātēm projekta “Trans-form” laikā, t.i. teorētiskās apmācības, mācību braucienu sērijas un izstrādātā metodiskā rokasgrāmata.
2. STACIJĀ “Degradēto teritoriju pārveidošana ilgtspējīgā vidē” projekta partneri iepazīstināja ar tehniskajiem projektiem, plānošanas dokumentiem un kartēm, kas izstrādātas konkrētu degradēto teritoriju atjaunošanai, kā arī īstenotajiem pilot-projektiem degradēto un piesārņoto teritoriju revitalizācijai Daugavpils, Rēzeknes, Panevežas pilsētā un Lūznavas muižas teritorijā Rēzeknes novadā.
3. STACIJĀ “Izpratne par teritoriju revitalizāciju” tika apspriests, kā palielināt sabiedrības vidū izpratni par nozīmīgumu un ieguvumiem, ko vietējiem iedzīvotājiem rada degradēto teritoriju atjaunošana. Urbanists Martynas Marozas iepazīstināja ar Neris upes krasta atjaunošanas projektu Viļņā. Daugavpils Universitātes asociētais profesors Dr. Aleksejs Ruža sniedza pētījumu par iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas migrāciju un migrācijas prognozes nākotnei, un kā iedzītotāju skaita izmaiņas ietekmē degradēto teritoriju veidošanos.
Konferences dalībnieki uzsvēra nepieciešamību pēc kopīga termina un izpratnes par degradēto teritoriju tēmu. Zināšanas par degradēto teritoriju pārveidošanu vēl vairāk palīdzēs Latvijas un Lietuvas pašvaldībām pieņemt apzinātākus lēmumus un izlemt par ilgtspējīgu pārvaldības un attīstības procesu, par revitalizācijas projektiem vietējā mērogā.
Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste