Projekta Trans-form trešā projekta darba grupa notika Visaginas

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


2019.gada 27.septembrī Visaginas pašvaldības administrācijā, Lietuvā projekta darba grupas sanāksmē (project management group meeting) trešo reizi tikās projekta koordinatori no Latvijas un Lietuvas.
Tikšanās mērķis bija kopīgi pārskatīt projekta darba plānu, sagatavot detalizētu veicamo darbu sarakstu 4. projekta periodam, pārrunāt projekta atskaišu progresu un projekta provizoriskās budžeta izmaiņas. Klātesošie partneri pastāstīja par vietēji īstenotām projekta aktivitātēm savās pašvaldībās- degradēto teritoriju pārbūves un attīrīšanas būvdarbu stadiju, tehnisko dokumentāciju izstrādes stadiju degradēto teritoriju sakārtošanai projektu pašvaldībās. Pilnībā būvdarbi ir pabeigti 2 objektos, savukārt Panevežā un Daugavpilī tie tiks uzsākti tuvākajā laikā pēc būvdarbu dokumentācijas darbu uzsākšanai sakārtošanas. Darba grupas noslēgumā tika uzsākta diskusija par projekta noslēguma konferences organizēšanu un iespējamo saturu, tā plānota 2020.gadā kā projekta noslēguma pasākums.
Projekta informācijas speciāliste iepazīstināja par projekta komunikācijas aktivitāšu pārskatu – plānu 4. projekta periodam. L.Upeniece pastāstīja, ka kopumā projekta ietvaros sagatavotas 100 publikācijas, kuras partneri publicējuši savās mājaslapās un sociālos tīklos.
Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste