Aging in comfort

LATLIT_logo_mix_full_CMYK

Projekta nosaukums un numurs

Senioru sociālā iekļaušana, LLI- 341

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)

Aging in Comfort

Programmas nosaukums

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam. Tās mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Īstenošanas laiks10.05.2018 – 09.11.2019 (18 mēneši)
Projekta mērķis

Uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošinās mobilās brigādes, sniedzot vecāka gadagājuma cilvēkiem mājas aprūpi un medicīnisko palīdzību.

Projekta īss apraksts

Projekts paredz uzlabot pašvaldību sociālās aprūpes pakalpojumus un infrastruktūru, izmantojot jaunu pieeju mājas aprūpē un pašpalīdzības pasākumus, lai nodrošinātu komfortablas vecumdienas. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mobilo brigāžu speciālistu teorētiskās mācības, sadarbība un pieredzes apmaiņa, un mācību brauciens uz Falunas reģionu Zviedrijā. Tiks izstrādāta rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem un iegādāts specializēts aprīkojums mobilo brigāžu pakalpojumu nodrošināšanai – četri specializētie transportlīdzekļi un aprīkojuma komplekti. Projekta mērķa grupa ir 45 tūkstoši vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijas-Lietuvas pierobežas reģionā – bijušajos Daugavpils un Rēzeknes, kā arī Utenas un Moletai rajonos.


Projekta ietvaros plānots sagatavot 40 mobilo brigāžu speciālistus un uzlabot speciālo aprīkojumu mobilajām brigādēm sociālā pakalpojuma sniegšanai 4 rajonos (Daugavpils, Rēzekne, Utena un Moletai) un 1 novada pašvaldībā (Ilūkste) Latvijas-Lietuvas pierobežu reģionā, tādējādi piedāvājot mājas aprūpi 1300 projekta teritorijā dzīvojošiem senioriem.

Projekta budžets Kopējās projekta izmaksas 449 029.21 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, 85% 381 674.80 EUR
Biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta izmaksas 54 136.00 EUR
ERAF finansējums, 85% 46 015.60 EUR
Biedrības līdzfinansējums, 15% 8120.40 EUR
Projekta partneriBiedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” (Vadošais partneris) www.ezeruzeme.lv
Rezeknes pilsetas dome www.rezekne.lv
Rezeknes novada pašvaldiba www.rezeknesnovads.lv
Daugavpils novada pašvaldiba www.daugavpilsnovads.lv
Ilukstes novada pašvaldiba www.ilukste.lv
Utenas rajona pašvaldibas administracija www.utena.lt
Moletu rajona pašvaldibas administracija www.moletai.lt
Kontaktinformācija Projekta vadītāja Laila Vilmane
Mob. +371 26529150
e-pasts: laila@kraslava.lv
Projekta materiāliProjekta plakāts LV
Projekta plakāts LT
E-rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem (latviešu valodā)
E-rokasgrāmata mobilo brigāžu darbiniekiem (lietuviešu valodā)
Preses relīzes1.preses relīze Aging in comfort LV
1.preses relīze Aging in comfort LT
2.Preses relīze Aging in Comfort LV
Video sižeti par projektuDaugavpils novadam piegādāta mobilās brigādes specializētā mašīna
Rēzeknes novadā izveido aprūpes mājās mobilo brigādi
Rēzeknes konference
Rēzeknē notika projekta Aging in Comfort noslēdzošā konference
Svinīga mobilās brigādes atklāšana daudzfunkcionālajā centrā "Skrudaliena"

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Projekta sadaļa Programmas mājaslapā http://latlit.eu/lli-341-social-inclusion-of-elderly-people/

Projekta notikumi un fotogalerija