LOCAL FOODS

LATLIT_logo_mix_full_CMYK

Projekta nosaukums

“Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā”/ “LOCAL FOODS”

Projekta īstenotāji

Vadošais Partneris: Lietuvas Zemnieku savienības Zarasu nodaļa
Projekta partneris Nr.2: Biedrība „Krāslavas rajona lauksaimnieku apvienība”
Projekta partneris Nr.3: Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”

Projekta mērķis

Mudināt attīstīt vietējo pārtikas ražotāju atbalsta sistēmu, kas ietver īsas pārtikas piegādes ķēdes četrus soļus: ražošana, popularizēšana, piegāde un pārdošana, tādējādi veidojot jaunas iespējas vietējai ekonomikai, nodrošināt vietējo produktu izstrādi un pārdošanu tieši no ražotājiem  patērētājiem.

Projekta aprakstsNodarbinātības iespēju trūkums un zems iedzīvotāju ienākumu līmenis attālinātos pierobežas Latgales un Utenas reģionos mudina cilvēkus apsvērt alternatīvu aktivitāšu attīstību, tādu, kā pašnodarbinātība un līdzdalība vietējā pārtikas produktu tirgū, attīstot tā sauktas īsās pārtikas piegādes ķēdes.
Projekta mērķis ir attīstīt vietējo pārtikas ražotāju atbalsta sistēmu, kas ietver īsās pārtikas piegādes ķēdes četrus soļus: ražošana, popularizēšana, piegāde un pārdošana, tādējādi veidojot jaunas iespējas vietējai ekonomikai, nodrošināt vietējo produktu izstrādi un pārdošanu tieši no ražotājiem un patērētājiem.
Tāpēc projekta ietvaros potenciālajiem ražotājiem veiksmīgai ražotāju popularizēšanai tiks organizētas praktiskās nodarbības gaļas pārstrādei, piena pārstrādei un kultūraugu pārstrādei.
Veicinot sadarbību starp vietējiem ražotājiem tiks organizēti pavāru konkursi, kuri izmanto vietējās, vietējo produktu popularizēšanas festivāli – gaļas festivāls un tējas festivāls, kā arī vietējo zemnieku tirgi Latgalē un Utenas apriņķī Lietuvā.
Lai palīdzētu vietējiem ražotājiem pārdot savus produktus, vietējie Latgales produktu ražotāji iegādāsies 2 mobilos kioskus un Utenas ražotāji – ēdiena pārvadāšanas furgonu atbilstoši higiēnas normu prasībām.
Paredzams, ka projekta ietvaros tiks izstrādāta vietējo produktu ražošanas un piegādes sistēma Utenas -Latgales reģionu pārrobežu sadarbībai, tādējādi palielinot vietējo ražotāju skaitu.
AKTIVITĀTES

Projekta sanāksmju organizēšana;
Mācību organizēšana ārstniecības augu un garšaugu pārstrādei;
Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Lietuvu un Poliju;
Tējas festivāla organizēšana;
Vietējās pārtikas ražotāju prezentācijas materiālu iegāde (priekšauti, cepures, uzlīmes);
Mobilo pārtikas kiosku iegāde (2 gab.);
Mobilo kiosku dizaina izstrāde un apdruka;
Ēdināšanas uzņēmumu vadītāju apmācība (20 pers.);
Ēdināšanas uzņēmumu pavāru apmācība (20 pers. 2 x 20 dienas);
Individuālās konsultācijas vietējās pārtikas sezonālo ēdienkaršu izstrādei (plānots vid. 20 x 3 ēdieni);
Pavāru konkursa organizēšana ( plānoti 40 ēdieni, 6 tiesneši, telpu īre, reklāma);
Vietējo zemnieku tirgus organizēšana;
Mājas lapas izstrāde LV, LT, NE, RU;
Raksti masu medijos (plānoti 3);
Datortehnikas iegāde ar programmnodrošinājumu;
Vietējo pārtikas izstrādājumu iepakojuma iekārtu iegāde (izšūšanas un izgriešanas funkcijām).

Īstenošanas laiks

2018.gada 1.novembris – 2021.gada 30.jūnijs

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas Kopējās projekta attiecināmās izmaksas
ERAF finansējums 85%

220 540,00 EUR

187 459,00 EUR
Kontaktinformācija Ilze Stabulniece
Tel. 29472638, ilze@kraslava.lv