PRACTICAL ARTS

LATLIT_logo_mix_full_CMYK

Projekta nosaukums

“Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm”/ “PRACTICAL ARTS”

Projekta īstenotāji

Vadošais Partneris: Nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” (Lietuva)

Projekta partneris Nr.2: Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”

Projekta mērķis

Pašvaldībām sadarbojoties un izmantojot jau pieejamos resursus, stiprināt tās un atrisināt to problēmas.

Projekta aprakstsProjekta laikā Dusetos un Krāslavas kopienas tiksies, lai apmainītos ar radošām idejām un labo praksi seminārā par lietu un materiālu atkārtotu izmantošanu, kopā dosies mācību braucienā uz Zviedriju. Kopienas locekļi mācīsies amatniecības darbnīcās – radošajās darbnīcās, kas aptver dažādas jomas – koka un stikla apstrādi, metināšanu, plastmasas izmantošanu, tekstilizstrādājumu pārstrādi, mēbeļu atjaunošanu, kopā organizēs festivālus, reklamējot lietu un materiālu atkārtotu izmantošanu pierobežas iedzīvotājiem, lai parādītu, kā radoši tiek izmantoti dažādi rūpniecisko izejvielu atlikumi, izmesti priekšmeti vai priekšmeti, kas ir zaudējuši savu funkcionalitāti.

Radošo darbnīcu laikā brīvprātīgo grupas pārkrāsos 10 pamesta izskata mājas, iekārtos un pielāgos 5 publiskās vietas abās pilsētās un rotās abas pilsētas ar Ziemassvētku rotājumiem. Mākslinieku un amatnieku darba rezultāti, kas tapuši izmantojot sadzīves atkritumus, tiks apskatīti Ziemassvētku gadatirgos, kas notiks abās pilsētās – Dusetos un Krāslavā.
AKTIVITĀTES

Mācību brauciens uz Zviedriju;

Semināra par lietu un materiālu atkārtotu izmantošanu;

Radošo darbnīcu (textiles, woodworks, furniture decoration, crocheting, welding, plasticwork, glasswork) organizēšana;

Atkārtotas lietu un materiālu izmantošanas festivāls;

20 kopienas objektu atjaunošanas iniciatīva;

5 publisku vietu labiekārtošana;

Ziemassvētku rotājumu instalācijas 20 publiskās vietās;

Ziemassvētku egļu rotāšana;

Radošo darbnīcu organizēšana profesionāļiem;

Reklāmas un mārketinga apmācības;

Atkārtotas lietu un materiālu izmantošanas konference;

Publicitātes akticitātes.

Īstenošanas laiks

2020.gada 1.jūlijā – 2021.gada 30.jūnijs

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas Kopējās projekta attiecināmās izmaksas
ERAF finansējums 85%

131 546,00 EUR

111 814,10 EUR
Kontaktinformācija Ilze Stabulniece
Tel. 29472638, ilze@kraslava.lv