PRACTICAL ARTS

LATLIT_logo_mix_full_CMYK

Projekta nosaukums

“Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm”/ “PRACTICAL ARTS”

Projekta numurs

LLI-489

Projekta īstenotāji

Vadošais Partneris: Nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” (Lietuva)

Projekta partneris Nr.2: Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”

Projekta mērķis

Pašvaldībām sadarbojoties un izmantojot jau pieejamos resursus, stiprināt tās un atrisināt to problēmas.

Projekta aprakstsProjekta laikā Dusetos un Krāslavas kopienas tiksies, lai apmainītos ar radošām idejām un labo praksi seminārā par lietu un materiālu atkārtotu izmantošanu, kopā dosies mācību braucienā uz Zviedriju. Kopienas locekļi mācīsies amatniecības darbnīcās – radošajās darbnīcās, kas aptver dažādas jomas – koka un stikla apstrādi, metināšanu, plastmasas izmantošanu, tekstilizstrādājumu pārstrādi, mēbeļu atjaunošanu, kopā organizēs festivālus, reklamējot lietu un materiālu atkārtotu izmantošanu pierobežas iedzīvotājiem, lai parādītu, kā radoši tiek izmantoti dažādi rūpniecisko izejvielu atlikumi, izmesti priekšmeti vai priekšmeti, kas ir zaudējuši savu funkcionalitāti.

Radošo darbnīcu laikā brīvprātīgo grupas pārkrāsos 10 pamesta izskata mājas, iekārtos un pielāgos 5 publiskās vietas abās pilsētās un rotās abas pilsētas ar Ziemassvētku rotājumiem. Mākslinieku un amatnieku darba rezultāti, kas tapuši izmantojot sadzīves atkritumus, tiks apskatīti Ziemassvētku gadatirgos, kas notiks abās pilsētās – Dusetos un Krāslavā.
AKTIVITĀTES

Mācību brauciens uz Zviedriju;

Semināra par lietu un materiālu atkārtotu izmantošanu;

Radošo darbnīcu (textiles, woodworks, furniture decoration, crocheting, welding, plasticwork, glasswork) organizēšana;

Atkārtotas lietu un materiālu izmantošanas festivāls;

20 kopienas objektu atjaunošanas iniciatīva;

5 publisku vietu labiekārtošana;

Ziemassvētku rotājumu instalācijas 20 publiskās vietās;

Ziemassvētku egļu rotāšana;

Radošo darbnīcu organizēšana profesionāļiem;

Reklāmas un mārketinga apmācības;

Atkārtotas lietu un materiālu izmantošanas konference;

Publicitātes akticitātes.

Rezultāts

Divu attālu pierobežas pilsētu modernizācija, izmantojot atkārtotu resursu izmantošanu.

Izmērāmie rezultāti

1. Mācību brauciena organizēšana uz Zviedrijas pārstrādes centru RETINA: piedalās 8 personas;
2. Atkārtotu resursu izmantošanas konceptuālā semināra organizēšana:
Piedalās 30 personas;
3. Apmācību organizēšana amatniecībai:
Organizētas 7 apmācības, piedalās 140 personas;
4. Amatniecības festivāla organizēšana:
Piedalās 1000 cilvēku, noorganizēti 2 festivāli. Iekļautas 5 jaunākās atkārtotu resursu izmantošanas prakses/ paņēmieni;
5. Sabiedrisko vietu atjaunošanas iniciatīvas organizēšana:
20 objekti atjaunoti;
6. Piecu pievilcīgu sabiedrisko telpu izveide katrā no partnerpilsētām: 10 publiskās telpas izveidotas;
7. Zieemassvētku rotājumu uzstādīšana: uzstādīti 40 Ziemassvētku rotājumi, izrotātas 2 Ziemassvētku egles;
8. Radošo darbnīcu organizēšana profesionāļiem: 40 divu semināru dalībnieki, 2 īstenoti pilotprojekti;
9. Reklāmas un mārketinga apmācība: 20 cilvēki,
10. Atkārtotu resursu izmantošanas konferences organizēšana: piedalās 60 personas;
11. Publicitātes pasākumi: 2 raksti sabiedriskajos medijos, 2 informatīi plakāti projekta partneru telpās, 4 publikācijas programmas vietnē, 8 publikācijas projekta partnera vietnēs, 2 sagatavoti motivācijas video

Publikācijas

Svētku dekoru papildināja jaunas instalācijas, 9.lpp.

Īstenošanas laiks

2020.gada 1.jūlijā – 2021.gada 30.jūnijs

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas Šo projektu finansē Eiropas Savienība.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas
ERAF finansējums 85%


154 760,00 EUR

131 546,00 EUR
Kontaktinformācija Ilze Stabulniece
Tel. 29472638, ilze@kraslava.lv


Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācija saturu pilnībā atbild Biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu

Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu

Projekta notikumi un fotogalerija