3rd Step

Projekta saīsinātais nosaukums3rd step / Trešais solis
Projekta pilnais nosaukumsTrešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās.
Finansētājs (programma)Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.
ENPI_logo
MērķisVeicināt integrētu, koordinētu un harmonisku sociālo un ekonomisko attīstību un stiprināt kopīgo stratēģisko attīstību un plānošanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos Eiroreģiona “Ezeru zeme” teritorijā.
Uzdevumi1) Nodrošināt sadarbību starp 28 Eiroreģiona “Ezeru zeme” biedriem;2) Nodrošināt kopīgu stratēģisko plānošanu Eiroreģiona “Ezeru zeme” ilgtspējīgai attīstībai 2013-2018;3) Stiprināt Eiroreģiona “Ezeru zeme” pārrobežu sadarbības struktūras administratīvo kapacitāti, palielināt kopīgu un koordinētu pasākumu apjomu un kvalitāti.
Mērķauditorija28 Eiroreģiona “Ezeru zeme” biedri.
AktivitātesWP I Projekta vadība/koordinēšana LV, LT, BY
Projekta vadība/koordinēšana, atskaišu gatavošana, kopīgo pasākumu, darba grupu un vadības komiteju organizēšana, projekta publicitātes nodrošināšana. Eiroreģiona “Ezeru zeme” mājas lapas uzlabošana.WP 2 Eiroreģiona “Ezeru zeme” Stratēģija 2013-2018

 • Eiroreģiona “Ezeru zeme” Stratēģijas 2013-2018 izstrāde
 • Atklāšanas konference 60 dalībniekiem Visaginas, Lietuvā
 • Stratēģijas e-sabiedriskā apspriešana
 •  MEGA pasākumi:
  • Divu dienu Investīciju Forums 200 dalībniekiem Glubokoje, Baltkrievijā,
  • Dziesmu svētki 540 dalībniekiem Rēzeknē,
  • Vides Forums 100 dalībniekiem Švenčionys, Lietuvā,
 • Noslēguma konference Polockā 200 dalībniekiem, Baltkrievijā.

WP 3 Eiroreģiona “Ezeru zeme” kapacitātes stiprināšana

 • Eiroreģiona “Ezeru zeme” biroja izveide Glubokoje, Baltkrievijā (telpu remonts, biroja tehnikas iegāde)
 • Biroja tehnikas iegāde Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojam
 • 5 Eiroreģiona “Ezeru zeme” Direktorāta darbinieku dalība OPENDAYS, Briselē
 • 4 dienu stažēšanās divās valstīs visu 28 Eiroreģiona “Ezeru zeme” biedru darbiniekiem.
Partneri
 • Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs (visi LV biedri).
 • Projekta partneris Lietuvā: Eiroreģiona „Ezeru zeme” Lietuvas birojs (visi LT biedri).
 • Projekta partneri Baltkrievijā: Glubokoje rajona izpildkomiteja (visi BY biedri).
Indikatīvais budžets299 880,60 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 269 892,54 EUR, nacionālais finansējums 10% – 29 988,06 EUR.
Nepieciešamais katra Latvijas biedra līdzfinansējums 2013.-2014.g.: 925,89EUR (Biedrības 18.01.2012. lēmums Nr.2.)
Ieviešanas laiks2013.gada 1.marts – 2014.gada 31.augusts (18 mēneši).
Projekta mājas lapa www.ezeruzeme.lv
Projekta materiāliEiroreģiona „Ezeru zeme” stratēģijas prezentācija