Educate for Business

Projekta saīsinātais nosaukumsEDUCATE FOR BUSINESS
Projekta pilnais nosaukumsLatvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība
Projekta logo educate_for_business_logo
Finansētājs (programma)Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.
LAT_LIT_LOGO
MērķisPaaugstināt jaunās paaudzes darba spēka konkurētspēju un ražīgumu Latvijas-Lietuvas pierobežā: paaugstināt nodarbinātību tiem, kas beiguši profesionālās vidusskolas, veicināt uzņēmumu izveidi, kā arī kvalificēta un starptautiski konkurētspējīga darba spēka-speciālistu sagatavošanu.
Uzdevumi1) Izveidot profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformu starp 5 Latvijas un 2 Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm, ieviešot kopīgas aktivitātes: starptautiskas prakses 78 studentu grupai, mentoringu vismaz 12 studentiem, 20 pasniedzēju pieredzes apmaiņu un apmācību;2) Paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti saskaņā ar darba tirgus prasībām, uzlabojot profesionālās izglītības infrastruktūru atbilstošajās mācību programmās 5 Latvijas un 2 Lietuvas skolās, paaugstināt sadarbības intensitāti starp Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm.
MērķauditorijaProfesionālo skolu audzēkņi, pedagogi, uzņēmēji.
AktivitātesWP I Projekta vadība/koordinēšana LV, LT
Projekta vadība/koordinēšana, atskaišu gatavošana, kopīgo pasākumu, darba grupu un vadības komiteju organizēšana, projekta publicitātes nodrošināšana.WP 2 Sadarbība pieredzes apmaiņa starp partneriem

 • Atklāšanas seminārs, t.sk. projekta vadības grupas sanāksme
 • Skolotāju apmācības pa nozarēm
 • Skolotāju un studentu apmaiņa
 • Noslēguma seminārs

WP3 Sadarbība ar uzņēmējiem

 • Uzņēmēju atlase nozaru starptautiskajām praksēm, datu bāzes izveide
 • Vizītes pie atlasītajiem uzņēmējiem
 • Nozaru prakses
 • Mentoringa programma

WP4 Mācību programmu uzlabošana saskaņā ar darba tirgus tendencēm

 • Mācību programmu uzlabošana, pielāgošana pēc pārrobežu pieredzes apmaiņa
 • Mācību materiālu iegāde
 • Investīcijas:
 • Utena: kokapstrāde;
 • Alanta: ēdināšanas serviss, kokapstrāde (galdniecība);
 • Viduslatgale: Jaunaglona-autoremonts, Preiļi- ēdināšanas serviss;
 • Austrumlatgale: Lūznava- autoremonts un autotransports, Rēzekne- kokapstrāde un autotransports;
 • Krāslava- kokapstrāde.
 • Projekta noslēguma konference ar skolu izstādi
PartneriVadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.Projekta partneri Latvijā (3): PP4–Viduslatgales profesionālā vidusskola, PP5–Austrumlatgales profesionālā vidusskola, PP6–Krāslavas pašvaldība,

Projekta partneri Lietuvā (2): PP2-Utenas rajona pašvaldība, PP3-Alantas tehnoloģiju un biznesa skola.

Indikatīvais budžets795 780,56 EUR, t sk. ERDF līdzfinansējums 85% – 676 413,48 EUR, nacionālais finansējums 15% – 119 367,08 EUR.
Ieviešanas laiks2012.gada 1.aprīlis – 2014.gada 31.marts (24 mēneši)
Projekta mājas lapa
Projekta materiāliIzglītība un prakse
Mentoringa vadlīnijas
Mentoringa metodoloģija
Mentoringa dienasgrāmata
Biznesa uzsācēju pieredzes piemēri

Lietuviski
Mentoringo gairės
Mentoringo metodologija
Mentoringo dienoraštis
Pradedančiųjų verslininkų patirties pavyzdžiai