Move for Life

Projekta saīsinātais nosaukumsMove for life
Projekta pilnais nosaukumsVeselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos
Finansētājs (programma)Projekts tiek realizēts Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.
ENPI_logo
MērķisPaaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru.
UzdevumiUzlabot vietējo iedzīvotāju un tūristu veselību Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos, palielinot āra sporta aktivitāšu iespējas.
MērķauditorijaSkolēni; biroja darbinieki, kas ir vecāki par 30 gadiem un kuri pie datora pavada vairāk kā par 6 stundām dienā; sacensību dalībnieki; sporta skolotāji; ģimenes.
AktivitātesGA I Projekta vadība, koordinēšana un komunikācija LV, BY
Projekta vadība/koordinēšana, atskaišu gatavošana, kopīgo pasākumu, darba grupu un vadības komiteju organizēšana, projekta publicitātes nodrošināšana.GA 2 Slēpošanas un nūjošanas trašu izveide un attīstība

 • Apgaismotu slēpošanas un nūjošanas trašu izveide – tiks izveidotas 12 slēpošanas un nūjošanas trases ar kopējo garumu 16,575 km.
  • PP2 (Ludza) – 0,875 km gara trase Ludzas pilsētā;
  • PP3 (Preiļi) – 2,00 km gara trase Preiļu pilsētas parkā;
  • PP4 (Malta) – 1,5 km gara trase Maltas pagastā;
  • PP5 (Riebiņi) – 3 km garas trases (1 trase – Stabulnieku pagastā, pie Dravnieku pamatskolas; 2 trase – Riebiņos; 3 trases – Rušonas pagasta Kastīrē);
  • PP6 (Ilūkste) – 0,95 km gara trase Bebrenes parkā;
  • PP7 (Aglona) – 1,45 km gara trase Aglonā gar Cirīša ezera krastu;
  • PP8 (Braslav) – 1 km gara trase Braslavas parkā Lesnichevka;
  • PP9 (Verhnedvinsk) – 1,8 km gara trase Verhnedvinkas pilsētā;
  • PP10 (Novopolotsk) – 2,50 km gara trase Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skolas teritorijā;
  • PP11 (Glubokoje) – 1,50 km gara trase Glubokoje pilsētā.
 • Slēpošanas aprīkojuma un inventāra iegāde
  • Tiks iegādāti 8 sniega motocikli (PP3,4,5,7,8,9,10,11).
  • Tiks iegādāti 14 slēpošanas trases veidotāji (PP2,3,4,5,7,8,9,10,11).
  • Tiks iegādāti 628 slēpošanas komplekti (PP2 – 68 komplekti; PP3 – 50 komplekti; PP4 – 40 komplekti; PP5 –135 komplekti; PP6 –60 komplekti; PP7 – 55 komplekti; PP8 – 70 komplekti; PP9, 10, 11 – 50 komplekti.
  • Tiks iegādāts 331 nūjošanas nūju komplekti (PP2 – 10 komplekti; PP3,4,6,9,11 – 30 komplekti; PP5 – 41 komplekts; PP7, 10 – 40 komplekti; PP8 – 50 komplekti).
  • Uzstādītas 14 informatīvās zīmes pie slēpošanas un nūjošanas trasēm (PP2,3,6,89,10,11 – 1 zīme; PP4,7 – 2 zīmes; PP5 – 3 zīmes).
  • Tiks iegādāts 1 treilers (PP5).

GA3 Veselīga dzīvesveida veicināšana

 • Pilota aktivitātes „Veselīgs dzīvesveids” organizēšana – katrs projekta partneris noorganizē dalībnieku grupu, kuras sastāvā ir biroja darbinieki no vietējās pašvaldības un citām organizācijām. Dalībnieku grupa apņemas 1 gadu aktīvi sportot (vismaz 2 reizes nedēļā) un viņiem tiek noteikt veselības stāvoklis pirms aktivitātes uzsākšanas, pēc 6 mēnešiem un pēc 12 mēnešiem.
 • 12 slēpošanas un nūjošanas trases atklāšanas pasākumi
 • Slēpošanas/sporta sacensību organizēšana – sacensības tiks organizētas trijos posmos: pirmais posms – Riebiņos, LV (PP5),  otrais posms – Braslav, BY (PP8), trešais posms – Novopolotsk, BY (PP10). PP10, PP5, PP8 ir atbildīgi par sacensību organizēšanu. Katrs partneris nodrošina 5 – 10 sacensību dalībniekus no savas pašvaldības.
 • Nūjošanas tehniskas apmācība – katrs partneris nodrošina vienu dalībnieku – sporta skolotāju, kas piedalīsies pareizas nūjošanas tehnikas apguves apmācībās. PP2 (Ludza novada pašvaldība ir atbildīga par apmācību organizēšanu).
 • Slēpošanas sacensības ģimenēm, Preiļos, LV – no katra partnera sacensībās piedalīsies vismaz 2 ģimenes. Ģimene sastāv 2 pieaugušajiem un vismaz viena bērna.
 • Konferences organizēšana par veselīgu dzīvesveidu, Preiļi, LV.
Partneri
 • Vadošais partneris (LP): Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs.
 • Projekta partneri Latvijā (6): PP2–Ludzas novada pašvaldība, PP3-Preiļu novada dome, PP4-Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, PP5–Riebiņu novada dome, PP6–Ilūkstes novada pašvaldība, PP7-Aglonas novada dome.
 • Projekta partneri Baltkrievijā (4): PP8–Braslavas rajona izpildkomiteja, PP9–Verhnedvinskas izpildkomitejas Izglītības, sporta un tūrisma nodaļa, PP10 – izglītības iestāde „Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skola”, PP11 – Glubokoje rajona fizkultūras centrs.
 • Asociētais projekta partneris (1): Latvijas Republikas Veselības ministrija (Slimību kontroles un profilakses centrs)
Indikatīvais budžets600 841,37 EUR, t. sk. ENPI līdzfinansējums 90% – 540 757,23 EUR, nacionālais finansējums 10% – 60 084,17 EUR.
Ieviešanas laiks2013.gada 21.marts – 2015.gada 30.septembris (30 mēneši).
Projekta mājas lapa
Projekta materiāliE-brošūra „Aktīvs un vesels!” latviešu valodā
E-brošūra „Aktīvs un vesels!” krievu valodā