Rēzeknē notika 2.projeta vadības grupas sanāksme

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB
20190301_113341
Projekta partneri no Rēzeknes, Rēzeknes un Daugavpils novadiem, Ilūkstes, Utenas un Moletai 2019.gada 3.martā Rēzeknes pilsētas domē tikās otrajā projekta sanāksmē, lai apspriestu pašreizējās aktualitātes un izaicinājumus iepriekšējā projekta īstenošanas periodā.
Partneri diskutēja par apmācību un sadarbības sesiju organizēšanu Latvijā un Lietuvā personām, kas strādā ar vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi. Tika pārrunāta situācija saistībā ar specializēto automašīnu iegādi un specializētā aprīkojuma iegādi mobilajām brigādēm vecāku cilvēku aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai viņu dzīvesvietā.
Partneri aktualizēja projekta aktivitāšu plāna izpildi, pārrunāja programmas publicitātes prasības un atskatījās uz pirmajā projekta ieviešanas periodā paveikto komunikācijas pasākumu nodrošināšanai.
Kopējās projekta izmaksas 449 029.21 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 381 674.80 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta koordinatore