Rēzeknē notika projekta pārrobežu konference “Vecumdienas komfortā”

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


Projekta LLI-341 Aging in Comfort organizētās konferences mērķis bija pārrunāt situāciju par aprūpes mājās sociālajiem pakalpojumiem Latvijā un Lietuvā un to turpmāko attīstību, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēku intereses un vajadzības pārrobežu reģionā. Uz konferenci tika aicināti piedalīties projektā iesaistīto pašvaldību, sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēju iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji gan no Latvijas, gan no Lietuvas, kuri saistīti ar aprūpes mājās sociālo pakalpojumu sniegšanu un ikdienā strādā ar vecāka gadagājuma personām.
Konference notika 2019.gada 26.septembrī Latgales Vētniecībā GORS Rēzeknē, tajā piedalījās aptuveni 50 dalībnieki. Pasākums tika organizēts trijās daļās, sākot tā atklāšanu ar partneru jauniegādāto specializēto transportlīdzekļu izstādi laukumā pie GORA, kas tiks izmantotas aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai. “Klausīšanās” daļā diskusijas par aprūpi mājās un saistītiem jautājumiem tika dalītas 2 sarunu sesijās- Aprūpes mājās pakalpojumi un Pašpalīdzība. To laikā kopā ar pieaicinātiem speciālistiem tika pārrunāta aprūpes mājās pakalpojumu organizēšana Latvijā un Lietuvā, kā konkrētus piemērus minot Rēzeknes novadu Latvijā un Utenas rajonu Lietuvā. Viesturs Kleinbergs, Latvijas Samariešu apvienības Dienesta „Samariešu atbalsts mājās“ vadītājs stāstīja par aprūpes mājās attīstību reģionos laika posmā no 2014. -2019.gadam. Viņš atklāja, ka Latvijā joprojām ir novadi, kuros aprūpei mājās no pašvaldības līdzekļiem netiek piešķirts finansējums vispār, lai gan vispārējā tendence ir pieaugt senioru un šī pakalpojuma vispārējam pieprasījumam. Likumsakarīgi esot tas, ka vislielākā veco ļaužu koncentrācija ir reģionos, jo seniori vēlas novecot savās mājās un atsakās mainīt dzīvesvietu uz pilsētu, kur sociālie pakalpojumi būtu pieejamāki.
Konferences sesijā par pašpalīdzības pasākumiem senioriem Rafaels Ciekurs,  LU P.Stradiņa medicīnas koledžas pasniedzējs, NM feldšeris, Latvijas radio raidījuma “Vesels 5” vadītājs dalījās pieredzē ar “ātrās palīdzības” darbinieka ikdienā piedzīvoto, personīgās izaugsmes trenere Ieva Elvīra Garjāne radīja iedvesmu savu iekšējo resursu pārskatīšanai pašmotivācijai un sadarbībai, savukārt Aivars Kaupužs, fizioterapeits, nūjošanas un vingrošanas instruktors aicināja ikvienam uzturēt fizisko aktivitāti ikdienā un runāja par fiziskām aktivitātēm pašaprūpes nodrošināšanai.
Kopējās projekta izmaksas 449 029.21 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 381 674.80 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta koordinatore