Teritoriju plānošana no vietas stāsta un dizaina līdz investīcijām


No 2018. gada 28. līdz 30.novembrim pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” projekta LLI-386 „Trans-form” ietvaros teritoriju plānošanā iesaistītiem speciālistiem no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām organizēja triju dienu apmācības par tēmām, kas saistās ar degradēto teritoriju attīstību un plānošanu.
Paralēli konkrētu degradēto teritoriju atjaunošanas darbiem 4 pašvaldībās un paralēli jaunu būvprojektu un attīstības koncepciju izstrādei izvēlētām degradētām teritorijām, projekta mērķis ir arī stiprināt speciālistu zināšanas. Apmācību laikā tika diskutēts par degradēto teritoriju atjaunošanas ekoloģiskiem, sociāliem un finansiāliem aspektiem, investīciju piesaistīšanas un attīstības scenārijiem, vietas stāsta radīšanas un mārketinga nozīmi. Dalībnieki mācībās apguva teorētiskas zināšanas, mācījās komandu darbos un veica radošus uzdevumus. Dalībniekiem bija iespēja dzirdēt Ingūnu Eleri (dizaina birojs H2E), Rolando Huapaija-Delgado (Latvijas investīciju attīstības aģentūra), Reini Āzi (eksporta un investīciju konsultants), Laumu Žubuli (SIA “Lūzumpunkts komanda”), Daigu Zigmundi un Natāliju Ņitavsku (Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra), kā arī apmeklēt Rēzeknes novada uzņēmumu SIA “VLAKON”.
Projekta laikā tiks īstenoti trīs apmācību cikli, viens no tiem ir minētais notikušais Rēzeknē, pārējie plānoti Panevežā un Visaginā Lietuvā. Apmācībās piedalījās projekta pašvaldību pārstāvji no Paņevežas, Visaginas, Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes novada.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste