Teritoriju plānotāji mācību vizītē Lietuvā apmeklē degradētās teritorijas


Rēzeknes un Krāslavas novadu, Daugavpils pilsētas pašvaldības un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālisti 3 dienu mācību vizītē kopā ar biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” pārstāvjiem apmeklēja Panevežu un Visaginu Lietuvā ar mērķi gūt pieredzi degradēto teritoriju attīstības plānošanā citās pašvaldībās.
Pirmajā brauciena dienā Panevežas pilsētas administrācijas plānošanas speciālisti iepazīstināja ar lielākajiem projektiem, kas saistīti ar degradēto teritoriju attīstību pilsētā. Pašvaldības prioritāte ir saglabāt pilsētas vidē dabas vērtības, veicināt šo zonu pievilcību apmeklētājiem un piemērot uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta LLI-386 Trans-form ietvaros Panevežā tiks atjaunota Skaistakalnis parka teritorija, kas, savukārt, atrodas bijušajā aviācijas bāzes teritorijā. Būvprojekts paredz atkritumu izvešanu no teritorijas, zaļo zonu, puķu dārzu atjaunošanu, mazās infrastruktūras elementu un teritorijas apgaismojuma uzstādīšanu.
Paneveža ir reģions, kas pēdējos gados atklājis savu potenciālu ārvalstu investoru piesaistē un ES finansējuma piesaistē infrastruktūras projektiem uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai. Vizītes laikā tika apmeklēta Panevežas speciālā ekonomiskā zona, kura ir viena no lielākajām ekonomiskajām zonām Lietuvā, turklāt viskonkurētspējīgākā. Tās galvenie investori ir Norvēģijas, Vācijas un Francijas uzņēmumi, kas šobrīd saimnieko jau 19ha teritorijā no kopējiem 47ha.
Vizītes laikā tika apmeklēti tādi objekti kā Skaistakalnis parks- bijusī militārā aviācijas bāze un tajā darbojošā mākslas stikla studija “Glass Remis”, viesnīca “Romatika”- kādreizējās dzirnavas, pilsētas mākslas galerija, pilsētas ūdensattīrīšanas uzņēmums un citi attīstāmie objekti. Viena no galvenajām atziņām teritoriju plānotājiem- laika un resursu nozīme kvalitatīvu projektu izstrādē, kam Panevežas pašvaldībā tiek pievērsta īpaša uzmanība.
Trešajā dienā speciālisti apmeklēja industriālo Visaginas pašvaldību, kuru, pateicoties īstenotiem ES projektiem, raksturo arī moderni un radoši pilsētas objekti- kultūras centrs bijušajā skolā, Visaginas ezera krasta atpūtas zona, sporta stadions un citi. „Grūdiens” pilsētas un uzņēmējdarbības attīstības plānošanai bija atomelektrostacijas slēgšana, kas savulaik nodarbināja vairāk nekā 5000 pilsētas iedzīvotājus.
Viens no jaunākajiem uzņēmējdarbības veicināšanas objektiem ir Smart Park industriālais parks, kas 9ha platībā tiek attīstīts bijušajā militārajā pilsētas teritorijā un drīzumā tiks nodots investoram. Pašreiz teritorijā ir uzbūvēta jauna biroju ēka, ierīkotas visas inženierkomunikācijas, stāvlaukums, piebraucamais ceļš, teritorija atbrīvota no graustiem, atkritumiem un krūmiem, to plānots paplašināt.
Trans-form ietvaros Visaginas pašvaldība izstrādā tehnisko dokumentāciju kādreizējās skolas ēkas nojaukšanas darbiem, lai pārveidotu atbrīvoto teritoriju par pilsētas zaļo zonu.
Brauciens tika organizēts laika posmā no 2019.gada 25. līdz 27.februārim. Līdzīgā „atbildes” pieredzes apmaiņas vizītē martā uz projektā iesaistītām Latvijas pašvaldībām dosies arī teritoriju plānošanas speciālisti no Visaginas un Panevežas.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste