Trans-form projekta uzsākšanas tikšanās Kick-off meeting Krāslavā

2018.gada 5.jūnijā Krāslavā notika projekta LLI–386 Trans-form partneru pirmā tikšanās jeb Kick off meeting, kas oficiāli iezīmēja projekta uzsākšanu. Tajā piedalījās
partneru pārstāvji no biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldības, Daugavpils pilsētas domes, Krāslavas novada domes, Panevežas pilsētas pašvaldība administrācijas un Visaginas pašvaldības administrācijas. Tika parakstīti Partnerības līgumi.
Projekta vadītāja Laila Vilmane klātesošos iepazīstināja ar projekta aktivitāšu plānu, projekta ieviešanas termiņiem, mērķiem un uzdevumiem. Tikšanās laikā partneri
vienojās par projekta vadības un darba grupu izveidi un to dalībnieku skaitu. Informācijas speciāliste Līga Upeniece pastāstīja par Interreg V-A Latvija – Lietuva
programmas 2014. – 2020.gadam publicitātes un komunikācijas prasībām Trans-form projektam un tuvākajā laikā veicamajiem publicitātes pasākumiem katram partnerim.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste