Trešā vadības grupas sanāksme projektā Trans-form notika Rēzeknē

LATLIT_logo_LAT_ar balto fonuRGB


2019.gada 19.septembrī Rēzeknē uz kārtējo projekta „Trans-form” vadības grupas (project steering group) sanāksmi pulcējās projekta partneru pārstāvji, lai aktualizētu un pārrunātu projekta ieviešanas gaitu.
Tikšanās pirmajā daļā projekta partnera, Rēzeknes SEZ, vadītāja Sandra Ežmale pastāstīja par pārvaldes darbības virzieniem, mērķiem un sasniegumiem, kā arī informēja par projekta ietvaros sasniegto Rēzeknes SEZ. Pēcāk projekta vadītāja Laila Vilmane un informācijas speciāliste Līga Upeniece iepazīstināja ar projektā paveikto vairāk nekā gada projekta ieviešanas periodā, detalizēti norādot aktivitāšu progresu katrā no aktivitāšu pakām, saskaņā ar projekta aprakstu.
Projekta tikšanās, tehniskās dokumentācijas un konceptu izstrāde degradēto teritoriju revitalizācijai, kā arī konkrētu degradēto teritoriju atjaunošana, pieredzes apmaiņas braucieni un apmācības pašvaldību speciālistiem tiek un tikušas īstenotas saskaņā ar projekta ieviešanas laika grafiku. L.Upeniece pastāstīja, ka kopumā projekta ietvaros sagatavotas 100 publikācijas, kuras partneri publicējuši savās mājaslapās un sociālos tīklos. Nākošais svarīgākais pasākums, kuram partneri kopīgi gatavojas- mācību brauciens uz Eindhovenu, Nīderlandi novembrī.
Kopējās projekta izmaksas 520 348,94 EUR. Kopējais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums projektam 442 296,58 EUR. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

L.Upeniece
Projekta informācijas speciāliste