Uzlabota sociālā vide Latvijas un Krievijas pierobežā

2014.07.08.

Sociālās vides sakārtošana un tās pieejamības nodrošināšana ir viens no rādītājiem, kas raksturo valsts labklājību, tai skaitā iedzīvotājiem draudzīgu un ikvienam cilvēkam pieejamu vidi, kā arī vienlīdzīgas iespējas saņemt pakalpojumus.

Šāds mērķis, īpaši akcentējot dzīves standartu uzlabošanu un sociālās vides pieejamību bērniem ar īpašajām vajadzībām un bērniem no daudzbērnu un viena vecāka ģimenēm, tika izvirzīts arī Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas ietvaros īstenotajam projektam „Nature therapy” (Dabas terapija), kura partnerību veidoja Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs, Daugavpils pilsētas, Ilūkstes, Līvānu un Dagdas novadu pašvaldībās (Latvija), Pleskavas apgabala iedzīvotāju valsts galvenā sociālās aizsardzības pārvaldi un Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centru (Krievija).

Projekta ietvaros tika iegādāts daudzveidīgs sociālās rehabilitācijas aprīkojums, kā, piemēram, ratiņkrēslu pacēlājs, mobila iekārta kāpņu laidu pārvarēšanai, akvāriji, ergonomiski virtuves priekšmetu un rakstīšanas komplekti, mēbeles atpūtas istabu labiekārtošanai, ortopēdiskie matrači, TV un audio aparatūra, aprīkojums smilšu terapijai, datortehnika, instrumenti dārza darbu veikšanai u.c.

Pēc rekonstrukcijas iedzīvotājiem un apmeklētājiem pieejamāki kļuvuši sekojoši objekti Latvijā: Daugavpils bērnu nams-patversme “Priedīte”, kurā izveidots mūsdienīgs un ergonomiski kvalitatīvs panduss, un Dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, divi bērnu rotaļu laukumi Dagdā un Vecdomē, Līvānu Sociālās nodaļas Dienas centrs un Ģimenes atbalsta centrs Ilūkstē, kuros veikti telpu remonti; Krievijā: izremontētas dabas terapijas nodarbībām paredzētās telpas Porhovskas rajona Beljsko-Ustjensk bērnu namā un Pečoru rajona Bobrovskas bērnu patversmē, Pleskavas pilsētas Ārstnieciskās pedagoģijas un diferencētās apmācības centrā bērniem ar īpašām vajadzībām izveidots sensorais dārzs.

Bez tam projekta ietvaros pilnveidotas gan iedzīvotāju, gan profesionāļu zināšanas par dabas terapiju, kā unikālu rehabilitācijas metodi, vienlaikus veidojot izpratni par dabas dziedniecisko efektu – fizisko, psiholoģisko un sociālo faktoru pozitīvu iedarbību uz cilvēka organismu.
Trīs starptautisku mācību kursu laikā Latvijas un Krievijas sociālie darbinieki gan teorētiski, gan praktiski apguva plašāk un mazāk zināmo dabas terapijas veidu, kā, piemēram, reitterapija, kanisterapija, smilšu, krāsu, mākslas terapija, fitoterapija un aromaterapija u.c., metodoloģijas un to praktisku pielietojumu sociālās vides veidošanā, ieguva zināšanas par Dabas terapeitu profesionālajām iemaņām un darba iespējām.

Savukārt 64 bērni no daudzbērnu un nepilnajām ģimenēm, kā arī 80 vecāki un viņu bērni ar īpašām vajadzībām 2 starptautisku vasaras nometņu un divu 2-dienu semināri brīvā dabā laikā guva ne vien fizisku un garīgu atpūtu, bet arī, praktiski pielietojot dažādus dabas terapijas veidus, iemācījās ikdienā pašiem smelties no dabas spēku un veselību.

Projekta ietvaros organizēto pasākumu apmeklētāji atzina, ka projekts daudzām ģimenēm Latvijā un Krievijā ir sniedzis pozitīvas izjūtas, palīdzējis atrast un risināt daudzus sociāla rakstura problēmjautājumus, līdz ar to harmonizējis un uzlabojis gan ģimeņu, gan sabiedrības dzīves vidi.

Projektu ELRII-351 “Nature Therapy” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību Prioritātes Instrumenta ietvaros. Projekta kopējais budžets: 220 225,00 EUR, t sk. ERDF līdzfinansējums 90% – 198 202,50 EUR, nacionālais finansējums 10% – 22 022,50 EUR.
Projekta īstenošanas laiks: 2013.gada 15.maijs-2014.gada 14.oktobris.

Laila Vilmane,
projekta vadītāja,
Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs
Tālr. 26529150
E-pasts: laila@kraslava.lv